Proč je hra pro dítě s autismem obtížná?

13.4.2011 00:00
Rodina a děti

Autistickým dětem chybí základní dovednosti, potřebné k tomu, aby si dítě mohlo hrát. Není proto divu, že se dítě cítí ztracené a zmatené a utíká se k činnostem, které jsou srozumitelné a které těší jen dítě, i když jsou to činnosti repetitivní a někdy i nepatřičné.

Problémy, které jsou společné pro všechny děti autistického spektra:

- problémy s komunikací , a to jak v oblasti vyjadřování, tak v oblasti porozumění mluvenému slovu;

- problémy se sociální interakcí   - neochota ke sdílení zkušeností a zážitků, nedostatek v porozumění myšlenkám, citům a záměrům jiných a hlavní problém s interpretací neverbálních klíčů: výrazů obličeje, tónu hlasu apod.;

-problém představivosti   - obtíž v chápání smyslu imaginárních situací, což často vede k repetitivnímu, obsesivnímu chování, jehož smysl chápe jen dítě samo.

Zdroj: Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem (Portál 2010)

Přidat komentář

 
* *