Přílišná chvála může děti znejistit

11.10.2017 09:01
Rodina a děti

Jako vždy je třeba zlaté střední cesty. Co bychom měli dítěti říkat a čemu bychom se měli vyhnout, říká profesorka a docentka mezikulturní pedagogiky na milánské univerzitě Milano-Bicocca Alessia Agliatiová.

Jsi skvělý (skvělá) kluk (holka), jsi hodně inteligentní, jsi pašák, protože máš jedničku z matematiky. Kolikrát naše děti chválíme? Když dítěti říkáme, že je velmi inteligentní, abychom podpořili jeho sebeúctu, dělá mu to nepochybně dobře, ale příliš mnoho komplimentů může způsobit, že si zvykne příliš se nesnažit, aby dosáhlo nějakých výsledků.

Koncem 90. let studie Kolumbijské univerzity ukázala, jak děti, které byly velmi chváleny, měly sklon vyhýbat se výzvám a obtížným situacím a volily si jednodušší cíle ze strachu, že nesplní očekávání dospělých, a tudíž se jim už pochvaly nedostane. Navíc vyšlo najevo, že děti, které byly hodně chváleny, neuměly vyřešit problémové situace a při řešení úloh dělaly více chyb.

Přílišná chvála děti zatěžuje a může v nich vyvolat strach ze selhání a z toho, že nesplní očekávání druhých. Navíc si dítě může vykládat chválu jako signál, že už nemusí vynakládat žádné úsilí. “Chvalme děti v dobré víře, že je odměňujeme a povzbuzujeme ve vytrvalosti. Jedním z největších rizik přehnané chvály je závislost dítěte na úsudku dospělého. Dítě, které je zvyklé, že je chváleno za všechno, co udělá, si pak myslí, že lidé musí chválit každý jeho čin,“ vysvětluje profesorka Agliatiová. “Tím neposilujeme sebeúctu našich dětí, spíše v nich vyvoláváme pocit nejistoty. Sebeúcta se upevňuje pokaždé, když dosáhneme nějakého cíle, dobrého výsledku a uvědomíme si, že jsme toho dosáhli sami. Sebeúcta znamená, že se v nás utvářejí kritéria pro hodnocení naší ceny. Jestliže to dospělý neustále nahrazuje a dítě chválí, nenechává mu nezbytný prostor k tomu, aby si tato kritéria vytvářelo samo. Ponechme dětem čas a prostor, aby si mohly samy říci, že jsou schopné, že to dokázaly. Sebeúcta se utváří prostřednictvím drobných každodenních úspěchů, nikoli s pomocí chvály dospělých,“ říká Agliatiová.

Dřívější generace byly pravděpodobně mnohem přísnější a vlastní děti chválily jen zřídka. Dnešní rodiče to naopak s odměňováním dítěte často přehánějí. Až se takové děti střetnou s neúspěchem nebo obtíží, budou tento problém považovat za nepřekonatelný. Dětem je třeba pomoci pochopit, co to znamená být inteligentní a jak se inteligence projevuje, například: “Jsi inteligentní, protože jsi dokázal vyřešit úkol, který není snadný.“

Rodiče jsou pochopitelně spokojení, když jejich dítě získá dobrou známku, ale chválit je třeba ne známku, ale úsilí, které bylo vynaloženo. Například: “Jsem pyšný na to, co jsi dokázal.“ Nejlepší způsob, jak dítě povzbudit, aby vytrvalo a vytvořilo si v sobě pozitivní obraz, je zdůraznit, jak jeho úsilí funguje a přináší mu úspěch.

Identita je kombinací obrazu, který máme sami o sobě, s obrazem, který o nás mají ostatní. Když dívka stále slyší, jak je skvělá, bude přesvědčena o tom, že je skutečně skvělá a bude si myslet, že vždy musí vyhovovat tomu obrazu, který jí ostatní přiřkli. Až tato dívka dospěje, učiní něco, co zklame očekávání ostatních. To, že už není “skvělá dívka“, může uvrhnout do hluboké krize její sebevědomí: “Když nejsem skvělá dívka, nejsem to už já a nemám žádnou cenu“. Opakovaná chvála se stává nálepkou, která znemožňuje být něčím jiným. Strach, že zklame, že nebude již taková, jaká byla, a že nebude vyhovovat představě, kterou o ní lidé měli, jí zabrání v tom, aby se pustila do větších výzev.

Corriere della Sera/ČTK

Související články

Vysvědčení by se mělo vždy oslavit

22.6.2017 00:01

Hyperaktivní dítě není fracek!!!

16.6.2017 00:01

Jak si při výchově dítěte najít i čas pro sebe

28.4.2017 00:01

Jak zvládnout školní rok v pohodě

21.9.2016 00:01

Jak rozvinout potenciál dětí a připravit je na život? Odpoví interaktivní seminář Simony Weiss

5.5.2015 00:01

Nesuďte, abyste nebyli sami souzeni

14.4.2015 00:01

Rada pro rodiče: Méně pravidel, ale důsledně a nenásilně dodržovaných

7.4.2015 00:01

Rodič s autoritou - dle výzkumu nejzdravější způsob výchovy

10.3.2015 00:01

S vysvědčením by se děti neměly bát jít domu

27.6.2013 00:01

Jak říci všechno, ale neagresivně

26.1.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Umění požádat o laskavost

18.8.2011 00:00

Proč nadměrná sebekritika více škodí, než pomáhá

9.8.2011 00:00

Jak předcházet potyčkám mezi sourozenci

20.7.2011 00:00

Boj dítěte o moc

12.7.2011 00:00

Proč je hra tak důležitá

14.3.2011 00:00

Jakých chyb se vyvarovat v prvních třech letech života dítěte

22.2.2011 00:00

Děti a pořádek

17.2.2011 00:00

Jak reagovat na žalování

15.2.2011 00:00

Pět nejdůležitějších bodů otcovské výchovy

27.1.2011 00:00

Jak řešit potyčky mezi sourozenci

3.12.2010 00:00

Jaké jsou požadavky dospělosti?

26.11.2010 00:00

Jsou tělesné tresty účinné?

18.10.2010 00:00

Minutové pokárání

14.9.2010 00:00

Puberta a sebedestrukce

7.9.2010 00:00

Kritika přináší utrpení

13.8.2010 00:00

Význam doteku v raném vývoji dítěte

10.6.2010 00:00

Co je příčinou poruch příjmu potravy u mladých lidí?

6.4.2010 00:00

Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita

26.2.2010 00:00

Pět základních duševních potřeb dítěte

22.2.2010 00:00

Praktická pomůcka pro hodnocení sebedůvěry dítěte

28.12.2009 00:00

Návod pro rozvíjení sebedůvěry u dětí

1.12.2009 00:00

Umění vyprávět výmysly

17.10.2009 00:00

Povzbuzujte ženskost své dcery

8.9.2009 00:00

Malý vztekloun

2.4.2009 00:00

Rozdíl mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou

26.2.2009 00:00

Pomočování dětí pohledem psychologa

13.11.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

Začátek školy je pro některé dětí zátěží, začnou se pomočovat

3.9.2008 00:00

Sedm zákonitostí dětství

16.1.2008 00:00

Je možné dětem poskytovat příliš mnoho pozornosti?

2.10.2007 00:00

Jak na povzbuzování dětí

7.3.2007 00:00

Co dětem brání být sebou samými?

18.4.2006 00:00

Skutečné chlapy dělá mazlení

17.9.2004 00:00

Polovina matek má nepřiměřené obavy o své děti

17.10.2003 00:00

Výchova a konstituce dítěte

7.5.2003 00:00

Proč se děti bojí tmy?

28.1.2003 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

Narcismus - vnitřní žalář

25.7.2002 00:00

Moc se přemýšlí

30.5.2002 00:00

Děti potřebují lásku

22.5.2002 00:00

Proč vás děti snadno vyvedou z rovnováhy

10.5.2002 00:00

Bití a tělesné tresty

5.4.2002 00:00

Sebezapírání a sebestřednost - překážky na cestě k našemu pravému já

29.8.2001 00:00

Kopanec

11.1.2001 00:00

Seznamte děti s hodnotou peněz

31.7.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *