Předčítání dětem stimuluje mozek

19.6.2015 00:01
Rodina a děti

Čtení malým dětem v předškolním věku usnadňuje mluvení. Vědci prokázali, že taková četba ovlivňuje dětský mozek, kde se stimulují oblasti účastnící se na kontrole chápavosti a fantazie. Mezi dětmi, jimž rodiče čtou, a dětmi, kterým četba chybí, pak existují rozdíly.

Rodiče velmi často začínají číst dětem, ještě když jsou velmi malé, v naději, že jim to usnadní mluvení a že tak získají zálibu v četbě. To nyní potvrdili i vědci.


    Studie lékařského centra při dětské nemocnici v Cincinnati ve Spojených státech pod vedením Johna Huttona s pomocí magnetické rezonance ukázala, že četba dětem ve fázi jejich vývoje, jenž předchází mateřské škole, má zjevně významný dopad na to, jak mozek dítěte zpracovává příběhy a jaký postoj zaujímá k četbě.


    Hutton a jeho tým zkoumali 19 dětí ve věku od tří do pěti let, z nichž 37 procent pocházelo z rodin s nízkými příjmy. Na základě dotazníků pak vědci zjišťovali, jak je každé dítě doma stimulováno čtením. Děti pak byly vyšetřeny pomocí funkční magnetické rezonance, kdy se měřila aktivita jejich mozku, zatímco ve sluchátkách naslouchaly četbě příběhů odpovídajících jejich věku.


    Ukázalo se, že ty děti, které byly zvyklé doma naslouchat příběhům, jež jim četli jejich rodiče, aktivovaly mnohem výrazněji specifické oblasti mozku, kde se rozvíjí sémantika, oblasti zásadní pro mluvenou řeč a pro četbu. Zvlášť významně přitom byly aktivovány oblasti mozku, kde vznikají mentální obrazy, tedy ty, které dítěti pomáhají vidět příběh “jako živý“.


    “Rozvíjení této schopnosti je ještě významnější v době, kdy děti přecházejí z prohlížení obrázkových knížek ke knihám, kde je pouze text a kde si musejí samy představit to, co je tam popisováno,“ zdůraznil Hutton, jehož cituje italský deník Corriere della Sera.


    Organizace jako je American Academy of Pediatrics a skupiny milovníků četby již dávno povzbuzovaly rodiče, aby četli svým dětem již od narození, protože tím napomáhají tomu, že se u dětí vytvářejí v mozku spoje, které podporují rozvoj mluvení.


    “Přáli bychom si, aby naše studie podnítila další výzkumy týkající se četby dětem a rozvoje mozku, aby bylo možno na tomto základě včas zasahovat a identifikovat děti, u nichž hrozí problémy s řečí, a to co možná nejdříve, a zvyšovat u nich šance na navázání pěkného vztahu se zázračným světem knih,“ uzavírá Hutton.

Zdroj: ČTK

Související články

Nový test na odhalení dyslexie u studentů vysokých škol

26.2.2015 00:01

Do 6 let by děti neměly sledovat 3D filmy

16.1.2015 00:01

Jak přistupovat ve škole k dítěti s mentálním postižením (MP)

24.4.2012 00:01

Pohádky v naší duši VII: Jak nás učí zvládnout životní krizi

6.12.2011 00:01

Pohádky v naší duši VI: Jak pomáhají dětem zdravě se vyvíjet

1.11.2011 00:01

Vývoj dítěte od narození do šesti let: Řeč

26.10.2011 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Jak pomoci dětem i rodičům zvládnout začátek školního roku

26.8.2011 00:00

Terapeutické pohádky pomáhají nejenom nemocným a předčasně narozeným dětem

10.8.2011 00:00

Knihy pro předškoláky zdarma

17.6.2011 00:00

Celé Česko čte dětem zve na cvičení a malování podle nové knížky Lali cvičí jógu

14.4.2011 00:00

Patlavost a péče o řeč dítěte

7.3.2011 00:00

První slabikář a testy na světě vytvořené dyslektikem, dysgrafikem...

24.2.2011 00:00

Pět nejdůležitějších bodů otcovské výchovy

27.1.2011 00:00

Koktavost, nebo vývojová neplynulost?

14.12.2010 00:00

Jak se dá doma předcházet hyperaktivitě dítěte

9.11.2010 00:00

Tatínek na rodičovské dovolené

4.11.2010 00:00

Umění vyprávět výmysly

17.10.2009 00:00

Měla byste v těhotenství číst svému břichu pohádky?

24.3.2009 00:00

Sedm zákonitostí dětství

16.1.2008 00:00

Pohádky jako potrava pro naši duši

27.7.2007 00:00

Pohádky v nás

23.3.2007 00:00

Na rozdíl od televize počítače prý bystří mozek

27.7.2005 00:00

Skutečné chlapy dělá mazlení

17.9.2004 00:00

Pohádky v naší duši V - Hra s čísly

3.11.2003 00:00

Pohádky v naší duši IV - hrdinové

19.12.2002 00:00

Císařovy nové šaty aneb Nové léčebné metody v Čechách

5.12.2002 00:00

Pohádky v naší duši III - O Popelce

8.11.2002 00:00

Pohádky v naší duši II - mytologické pohádky

27.9.2002 00:00

Pohádky v naší duši I - vývojové pohádky

27.8.2002 00:00

Děti a televize: stálá diskuse

18.4.2002 00:00

Proč Vaše dítě lže?

15.3.2002 00:00

Pán prstenů - moderní mýtus

14.1.2002 00:00

Milujeme své děti?

4.10.2001 00:00

Aktivita rozvíjí dětský mozek

1.10.2001 00:00

Duše ráda přemítá

7.8.2001 00:00

Sledování televize je pro malé děti překážkou v rozvoji

2.5.2001 00:00

Duše potřebuje mýty

29.3.2001 00:00

Jsou děti zlé?

14.12.2000 00:00

Embryonální výchova

12.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *