Porod doma

27.3.2000 00:00
Rodina a děti

Tato forma porodu získala velkou oblibu především u partnerských dvojic, které chtěly samy rozhodovat o tom, jak a kde se narodí jejich děti.

Porod, který probíhá v domácím prostředí. Jedná se o alternativní metodu k porodu v porodnici, PORODNÍM CENTRU nebo na klinice. Do počátku 20. století se většina dětí rodila doma za pomoci členů rodiny, PORODNÍ ASISTENTKY nebo praktického lékaře. Postupem času, když průmyslová revoluce přiváděla lidi do velkých měst, život rodiny ztrácel svůj tradiční řád a ženy začaly rodit v porodnicích. Místnosti, ve kterých se POROD odehrával, byly vzhledem k protiinfekčním opatřením vybaveny jako chirurgické jednotky a lékaři k porodu přistupovali spíše jako k nemoci než k normálnímu životnímu procesu. Na přelomu 60. a 70. let proto v některých zemích pod vlivem sílících námitek žen vůči nepřirozenému prostředí porodnických zařízení a velkým nákladům na ošetřující personál začali jako alternativní metodu provádět porody v domácím prostředí.
Tato forma porodu získala velkou oblibu především u partnerských dvojic, které chtěly samy rozhodovat o tom, jak a kde se narodí jejich děti.

Porody doma nepřinášejí matce a dítěti pouze výhody, ale také mnohá rizika. Ta souvisejí s možností vzniku komplikací, k nimž dochází u 5 % všech porodů: ABNORMÁLNÍHO NALÉHÁNÍ; porodu příliš velkého dítěte, které neprojde matčinou PÁNVÍ; dlouhého nebo obtížného porodu; TÍSNI PLODU způsobené VYHŘEZLOU PUPEČNÍ ŠŇŮROU; HEMORAGIÍ matky v důsledku VCESTNÉHO LŮŽKA nebo PŘEDČASNÉHO ODLOUČENÍ NORMÁLNĚ NASEDAJÍCIHO LŮŽKA. Všechny tyto komplikace, které mohou ohrožovat život, lze při porodu v nemocnici včas zjistit MONITOROVÁNÍM PLODU a matky. Doma však nebývá potřebné lékařské vybavení k dispozici. Většina PORODNÍKŮ se proto vůči porodům doma staví zamítavě, mnoho lékařů neposkytuje PRENATÁLNÍ PÉČI ženám, které takový porod plánují, jiní při nich odmítají asistovat. Navzdory všem těmto skutečnostem jsou porody doma v mnoha zemích stále běžnější záležitostí.

Domácí porod dává ženě možnost prožít celý jeho průběh a chvíle po narození dítěte v důvěrné, láskyplné atmosféře kruhu své rodiny. Umožňuje nerušený kontakt mezi rodiči a novorozencem, mohou se jej účastnit sourozenci a blízcí příbuzní. V mnoha zemích je porod doma mnohem levnější než v porodnici nebo porodním centru a rodině navíc poskytuje pocit aktivní účasti. Je-li nastávající matce od počátku těhotenství věnována maximální lékařská péče, riziko komplikací je poměrně nízké.

Přes všechny protikladné názory se přívrženci a oponenti této alternativní metody shodují, že pro porod doma by se neměly rozhodovat ženy s RIZIKOVÝM TĚHOTENSTVÍM (10 až 15 % všech těhotných žen). Kritici však zdůrazňují, že i "normální" těhotenství se v okamžiku, kdy nastanou porodní stahy, tedy kdy je dítě vystaveno největší zátěži, může velmi rychle stát rizikovým.

Domácí porod vyžaduje přítomnost kvalifikovaného odborníka, kterým by v ideálním případě měla být porodní asistentka nebo lékař. Současně je zapotřebí minimální zabezpečení pro případ vzniku komplikací: pohotovostní jednotka pro zjišťování známek TÍSNĚ PLODU, resuscitaci dítěte, regulaci přílišného krvácení matky a přesné monitorování stavu matky i kojence ihned po porodu. K dispozici by měl být kyslíkový přístroj i možnost dopravy do blízké nemocnice, kde by měla být předem zajištěna pohotovostní opatření pro případ naléhavého zákroku a léčby.

zdroj: Těhotenství a porod od A do Z - Nancy Evans

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

mamute,také souhlasím.
blanka  |  11.7.2012 11:17

já myslím,že ženám by měl být porod doma umožněn,někteří lidé...
Ela  |  13.7.2012 16:03

Jak už jsou lidi zmasírovaní tím, že jsou z nich pacienti, zdravý...
Mája  |  13.7.2012 21:58

Zato ty jsi slepice bláznivá, které je vlastní pohodlí přednější jak...
:::  |  13.7.2012 22:53

klidně kompletní servis, ale jao nadstandarf za peníze. A to i tehdy,...
ano  |  13.7.2012 23:12

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *