Pomoc rodičům dětí s poruchou autistického spektra přináší česká verze Simple Steps

9.11.2017 08:01
Rodina a děti

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se rozhodla v návaznosti na rozšíření preventivních prohlídek u dětí v raném věku o včasný záchyt výskytu autismu podniknout další krok ke zlepšení péče o svoje klienty. Pojišťovna finančně přispěla ke vzniku české jazykové mutace projektu Simple Steps, ve kterých spatřuje první pomoc pro rodiny, jejichž dítě prošlo včasným záchytem s pozitivním výsledkem, tj. s podezřením na autismus.

„VZP je ráda, že může touto cestou pomoci plnit jedno z opatření, která vyplývají z usnesení vlády č. 111 ze dne 8. února 2016. Tím vláda zavázala příslušné resorty k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Simple Steps jsou multimediálním výukovým materiálem, který vychází z principů a praxe aplikované behaviorální analýzy. Projekt vznikl v roce 2007 v Severním Irsku a impulzem bylo pomoci rodičům lépe porozumět autismu a projevům chování jejich dětí. Materiál cestou jednoduchých kroků vysvětluje, co jsou behaviorální deficity, sebestimulující chování, příčiny záchvatů vzteku, agrese a jak s nimi nakládat, jak učit nové vzorce chování. Vše je názorně vysvětlováno animovanými modelovými situacemi, četnými grafikami a videotréninky.

Projekt  www.csaba.cz/simple-steps - Česká verze Simple Steps - Pomoc pro rodiny dětí s PAS“  zajistil přístup k výukovým a pracovním materiálům rodičům i pracovníkům v  přímé péči o osoby s PAS.

Výukový program je 24 hodin denně on-line přístupný z pohodlí domova či pracoviště. Umožní lépe pochopit projevy dítěte, navázat s ním kontakt, a to i v případech, kdy konečná diagnostika pedopsychiatrem či klinickým psychologem podezření na PAS u dítěte nepotvrdí. Projekt umožnil zajistit zdarma přístup do programu prvním pěti stovkám zájemců z řad rodičů dětí s podezřením na PAS, kteří jsou pojištěnci VZP,“ sdělila koordinátorka projektu Milena Němcová z  České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy.

Aplikovaná behaviorální analýza, věda vycházející z principů učení a chování, je efektivní propracovanou terapeutickou intervencí, která učí dítě s poruchou autistického spektra upraveným vzorcům chování. Využívá strategií na posílení, udržení a rozvoj vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje postupy k eliminaci nebo transformaci nežádoucího chování a projevů. Efektivita ABA v terapii dětí s PAS je dokladována četnými studiemi a daty založenými na důkazech (EBM - evidence based medicine).

Související články

Lidé mají nyní nárok na více preventivních vyšetření

8.11.2016 00:01

Poruchy osobnosti

21.6.2016 00:01

Nejčastější poruchy spánku u dětí

6.4.2016 00:01

Relaxační minerál hořčík potřebuje většina lidí

15.2.2016 00:01

Omega-3 mastné kyseliny mají příznivý vliv na mnoho systémů v těle

23.11.2015 00:01

Jak se z pšenice stal původce nemocí

19.6.2013 00:01

Jak vzdělávat dítě s autismem

30.5.2012 00:01

Jak přistupovat ve škole k dítěti s mentálním postižením (MP)

24.4.2012 00:01

Homeopatie odhalena, 2.díl: Co dokáže homeopatie

3.11.2011 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Proč je hra pro dítě s autismem obtížná?

13.4.2011 00:00

Proč je hra tak důležitá

14.3.2011 00:00

Diagnostika poruchy autistického spektra ve škole

21.9.2010 00:00

Mentální retardace

19.8.2010 00:00

Aspergerův syndrom: přehled a diagnostická kritéria

30.6.2010 00:00

Kamarádství lidí a zvířat

25.6.2010 00:00

Nástin jazyka v mém světě - zpověď autistky

5.1.2010 00:00

Autismus - diagnóza

25.9.2009 00:00

Toxické kovy a jejich působení na naše zdraví

9.7.2009 00:00

Je autismus léčitelný ??

1.6.2009 00:00

POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ

28.5.2009 00:00

Poradna rané péče při středisku Benjamin

24.1.2007 00:00

Autismus jako metabolická porucha a léčba dietou bez lepku a mléka

2.3.2006 00:00

Metabolická terapie při onemocnění nervové soustavy

17.2.2006 00:00

Taneční pohybová terapie

20.11.2005 00:00

Rettův syndrom postihuje výhradně dívky

17.2.2004 00:00

Britští rodiče se bojí trojvakcíny

11.2.2002 00:00

Arteterapie a duševní onemocnění

25.10.2001 00:00

Přidat komentář

 
* *