Nebezpečná nemoc dospívajících: Dysmorfofobie

20.9.2018 00:01
Rodina a děti

Mám velký nos, ošklivé oči, křivá ústa, nepěkná prsa. Jsem ošklivá. Slyšíte od někoho ze svého okolí tyto věty? Jestliže ano, zbystřete. Nemusí se totiž jednat jen o nějaký rozmar, ale o vážné onemocnění, tzv. dysmorfofobii, což je porucha charakterizovaná subjektivním pocitem ošklivosti, fyzickou vadou nebo znetvořením. O co vlastně jde?

Co je dysmorfofobie?
Dysmorfofobie je porucha, která nikdy člověka nesžírá sama. Jde vždy ruku v ruce s dalším onemocněním - nejčastěji s bulimií, anorexií, úzkostmi, depresí nebo sociální fobií.Lidé, kteří trpí dysmorfofobií, si připadají velmi oškliví, a to kvůli fyzickým nedokonalostem, které však vidí pouze oni sami. Jejich okolí je většinou vnímá úplně normálně. Onemocněním v současnosti trpí kolem 2,5 % populace. Toto číslo se však podle dostupných studií neustále zvyšuje,“ komentuje Šárka Kučerová, psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove.


Co dysmorfofobii způsobuje?
Nespokojeností s vlastním tělem trpí až 60 % populace. Zejména v dospívání se zabýváme tím, jak vypadáme, co bychom na sobě vylepšili a co je na nás zajímavé nebo pěkné. Časem většinou pocity nespokojenosti samy odezní. My dospějeme a starosti ohledně našeho vzhledu vystřídají jiné. V případě dysmorfofobie ale pocity odporu k vlastnímu tělu nezmizí. Mění se v chronický problém a u některých případů mohou vyústit až v sebevraždu nebo naprosté odříznutí od společnosti a sociálního kontaktu. Velmi často si snaží nemocní ulevit pomocí plastických operací. To však nepomáhá. Dotyčný není po zákroku nikdy spokojen, ale vzápětí na sobě najde další chyby a nedokonalosti, které je třeba „opravit“.  Dostává se tak do začarovaného kruhu.


Jak s dysmorfofobií bojovat?
Velmi podstatná je role rodičů. Je třeba, aby přijímali dítě takové, jaké je, a dokázali vnímat jeho jedinečnost a neměnnou vnitřní hodnotu. Vhodná slova by měli nejbližší volit především v období dospívání, kdy dítě potřebuje slyšet slova ujištění o svém proměňujícím se těle. Mnohdy ale rodiče sráží sebevědomí dítěte nemístnými komentáři a poznámkami, aniž by si to plně uvědomovali. I to může ovlivnit následný rozvoj dysmorfofobie. Rodiče by se sami měli zamyslet, jak vlastně vnímají chyby a jak s nimi dokážou pracovat. Je podle nich chyba selhání a tabu, nebo něco, co dokáže člověka posouvat dál? Pokud si udělají v této problematice jasno rodiče a dítěti předají do života pevný základ ve zdravém vnímání sebe samého, ulehčí tak svému potomkovi život. Dítě se pak snadněji vyrovná s kultem bezchybné krásy, která je společností vyžadována. Pomoc mohou rodiče hledat i na webu www.dove.com/sebeduvera, kde se dočtou mnoho informací o Projektu sebedůvěry Dove, který pomáhá rodičům a dětem nabýt zdravou, a hlavně do budoucna udržitelnou sebedůvěru. Ke stažení je tu např. příručka „Sama sebou“, která obsahuje tipy a šikovné návody, jak s dospívajícími doma komunikovat.


Pokud už dysmorfofobií trpíte...
Nebude to zřejmě jednoduché, ale pokud nechcete zůstat spoutáni v pasti dysmorfofobie, bude třeba pevného odhodlání vyrazit za odborníkem - psychoterapeutem. V mnohých případech se léčba neobejde bez užívání psychofarmak, a to především kvůli často doprovázené úzkosti a depresi, které dotyčnému často znemožňují fungování v běžném životě. Je třeba uvědomit si, z čeho komplexy a strachy pramení. Jedině pak je možné znovu objevit vlastní hodnotu.

Související články

Nejabsurdnější plastické operace

10.9.2018 00:01

Psychické zdraví dětí a dospívajících si zaslouží maximální pozornost

2.7.2018 00:01

Proč adolescenti často lžou?

22.2.2018 00:01

Rodiče řeší pozdě závislosti svých dětí

13.10.2017 08:01

Předčasné dospívání je vážný problém

10.10.2017 09:01

Budou z nás všech blázni?

19.1.2017 00:01

Ortorexie - zdravá strava zahnaná do extrému

3.3.2016 00:01

Nutkavé nakupování

8.1.2016 00:01

Deník anorektičky

16.7.2015 00:01

Poruchy příjmu potravy u dětí

4.6.2015 00:01

Přes 65 procent jedenáctiletých ochutnalo alkohol, rodiče to vědí

14.11.2014 00:01

Kult opálených těl

19.8.2014 00:01

Kdy je správný čas na rozhovor s dospívajícím

18.2.2014 00:01

Když se z dívky stává žena - dospívají dnes dívky jinak?

26.11.2013 00:01

Roste nám generace dětí a mladých lidí na práškách?

5.6.2013 00:01

Překážky na cestě k dospělosti

22.3.2012 00:01

Vnitřní svět anorektiků

7.2.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Jak zacházet s homosexuálním dítětem?

15.11.2011 00:01

Psychické a společenské důsledky anorexie

11.2.2011 00:00

Sexuální život a porucha příjmu potravy

10.1.2011 00:00

Kdo je Emo?

14.12.2010 00:00

Pět základních duševních potřeb dítěte

22.2.2010 00:00

Praktická pomůcka pro hodnocení sebedůvěry dítěte

28.12.2009 00:00

Návod pro rozvíjení sebedůvěry u dětí

1.12.2009 00:00

Co je to sociální fobie

25.8.2009 00:00

Tyranizující ideál krásy podle předpisu

10.7.2009 00:00

Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, mentální bulimie a orthorexie

23.10.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

PPP- poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie - SPECIÁL

17.4.2008 00:00

Stres vyvolává u dívek předčasnou pubertu

3.1.2008 00:00

Anorexie začíná podle vědců už v raném dětství

23.10.2007 00:00

PPPTEST - Test rizik vzniku či rozvoje poruchy příjmu potravy

31.3.2006 00:00

Anorektičky a bulimičky by měly včas vyhledat pomoc

31.1.2006 00:00

Náctiletí

8.9.2005 00:00

Psychiatři varují před honbou za nezdravou krásou

22.3.2005 00:00

Brzké flámování zbídačuje zdraví v dospělosti

3.8.2004 00:00

Alkohol ohrožuje mozek dospívajících

1.4.2004 00:00

Mentální anorexie a ideál krásy

6.11.2003 00:00

Krásná tvář

8.8.2003 00:00

Blonďaté šílenství

23.7.2003 00:00

Když vlastní oči selžou

25.11.2002 00:00

Výsledek touhy mladých žen po kráse - anorexie a bulimie

24.10.2002 00:00

Jak sdělovací prostředky ovlivňují vaše sebepojetí

25.7.2000 00:00

Základní kritická životní období žen v souvislosti s výživou

3.2.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *