Matrace v dětské postýlce a syndrom náhlého úmrtí dítěte

14.9.2005 00:00
Rodina a děti

Syndrom náhlého úmrtí dítěte stále zůstává hlavní příčinou smrti dětí mezi jedním měsícem a jedním rokem života. Nejméně jsou jím ohroženy děti, které spí na zádech - to ovšem nevysvětluje celou patogenezi.

Skupina skotských lékařů (Tappin a spol.) se proto snažila objasnit úlohu různých faktorů mikroprostředí na dětský spánek. Tato skupina již v roce 1992 pozorovala, že k syndromu náhlého úmrtí častěji dochází u dětí, které spí v postýlce po starším sourozenci. Tehdy byli autoři kritizováni za malý rozsah souboru a nepřesná kritéria (byly zahrnuty i děti, které spaly v jedné posteli s rodiči aj.). To nyní napravili, a věnovali zvýšenou pozornost socioekonomickému statusu rodin.

Ve své nové studii došli k poznatku, že ve skupině dětí, které spaly ve zděděné postýlce, se syndrom náhlého úmrtí vyskytl u 54%, zatímco v kontrolní skupině jen u 28%. Potvrdili tak své původní pozorování.

Ale když kritikové jejich práce toto pozorování porovnali se širšími anglickými statistickými údaji, ukázaly se jiné souvislosti. K opakovanému používání postýlek dochází častěji v rodinách, kde je větší počet sourozenců (čtyři a více). Statistické hodnocení pak sice ukázalo, že k syndromu náhlého úmrtí častěji dochází v rodinách s více dětmi (což je logické), ale souvislost s opakovaně použitou postýlkou ztratila statistický význam.

Přesto zůstává otevřená otázka: jak by vůbec mohl syndrom náhlého úmrtí souviset s vlastnostmi matrace? Bylo by možné si představit, že již použitá matrace byla znečištěna močí, slinami nebo mlékem, a že se tím vytvořilo prostředí výhodnější pro některé potenciálně nebezpečné bakterie (např. zlatého stafylokoka), které by se mohly na syndromu náhlého úmrtí podílet - zejména v kombinaci s probíhající virovou infekcí. Ale žádné přímé doklady pro takový výklad nejsou.

Je tedy třeba dále hledat důvody, proč jev, pozorovaný ve Skotsku (a to opakovaně v rozmezí deseti let) není potvrzován anglickými údaji. Je možné, že skutečnými příčinami vzniku syndromu náhlého úmrtí jsou zcela jiné faktory, které nebyly sledovány, např. rozdílné zvyklosti v péči o dítě. Nebo jde prostě o důsledek jiné metodiky statistického hodnocení?

Studium příčin výskytu syndromu náhlého úmrtí dítěte jistě bude pokračovat. Pro praxi se ale zatím jeví důležitými jen dvě zásady: (1) dbejte, aby dítě spalo na zádech a (2) zabezpečte svému dítěti prostředí bez tabákového kouře v průběhu těhotenství i po narození.

Zdroj: British Medical Journal 325:981 a 1007, 2 November 2002

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Mé první dítě Lucie zemřela na syndrom náhlého úmrtí ve čtyřech...
Macháčková  |  14.4.2006 22:22

Čekala jsem, že tady spíše najdu porovnání matrací co do vhodnosti,...
Klára  |  4.3.2008 12:05

Lidsto je přemnoženo, každá eliminace je vítána.
Peek  |  15.2.2010 17:45

to je mi líto,že vám zemřelo dítě ve 4letech nějak jsem se...
hellissek  |  3.6.2010 14:43

Dobrý den chápu každou maminku které zemřelo dítě, bolest nikdy...
Eva  |  24.11.2011 00:46

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *