Když se z dívky stává žena - dospívají dnes dívky jinak?

26.11.2013 00:01
Rodina a děti

Období dospívání u svých dětí se snad každý rodič více nebo méně obává. Puberta je totiž nejen projevem fyzických změn, ale také obdobím psychické proměny. Pro "puberťáky" je typická změna hodnot, nestabilní emoce a vymezování se vůči autoritám.

Dnešní doba dospívání náctiletým příliš neusnadňuje. Jinak komunikujeme, scházíme se a rozcházíme přes SMS, skype nebo facebook. Jinak sdílíme i společné zážitky. O to více jsou možná dívky vedeny k větší zodpovědnosti samy za sebe, za to, jak začnou svůj sexuální život a jak budou zacházet s nejkrásnější zbraní, a to být ženou.


„Nejedna dívka navštívila moji poradnu a řešila se mnou problémy, které jednak přinesl její věk a tzv. „vývojové období“, ale také problémy, které přináší dnešní doba - žijeme rychleji, více jsme zaměřeni na výkon, změnil se hodnotový systém a jiná je také situace na poli vztahů a rodinného soužití,“ říká psychoterapeutka Mgr. Jana Březinová.


Před čím tedy vlastně dnešní dospívající dívky stojí? Poslední psychologicko-sociologické průzkumy ukazují, že puberta nastupuje se svými projevy (v oblasti fyzické  a psychické) dříve, není výjimkou až hranice deseti let. Co za tímto fenoménem stojí, je předmětem mnohých sociologických a psychologických průzkumů. Nejčastěji jsou však citované tyto:


Rodinné zázemí - v dnešní době se rozvodovost pohybuje okolo 50 %. Klesá také počet uzavíraných manželství, což vede k určité destabilizaci rodiny jako bezpečného zázemí pro vývoj dětí. Častá rozvodovost přináší s sebou velmi náročné období a z praxe je známo, že dívky jakoby rychleji dospějí. Musí být „rozumné“, „pochopit“ dospělé a jejich problémy, akceptovat rozdělení rodiny a rozvržení další péče. Často na sebe musí vzít i povinnosti, které jejich věku nepřísluší. Naopak stabilní rodina, která poskytuje zázemí a bezpečí, umožňuje řešit mnohá úskalí a problémy spojené s věkem, např. první úspěchy a neúspěchy ve škole, ve vztazích, v oblastech zájmů atd.


Vzdělávání, kariéra - často zmiňované téma v souvislosti s mateřstvím a péčí o rodinu. Již mladá dívka slýchává od rodičů věty typu: „Studuj! Jdi za svým snem! Uč se!“ Také media nabízí obraz dnešní ženy jako dokonalé top manažerky a matky v jednom. Dříve bylo dívkám vštěpováno, aby se brzy a dobře vdaly a měly rodinu, s předpokladem, že se plně mohou spolehnout na partnera, který má jisté místo v nedaleké továrně. Dnes tomu tak není. Dívky jsou obecně ve výchově vedeny k větší samostatnosti, nezávislosti a rovnoprávnosti vůči mužům. Zároveň však musí na 100 % obstát i v roli matky.


Vrstevníci, parta - pryč jsou doby, kdy si děvčata hrála venku na různá povolání, řemesla a vymýšlela společně hry. Dnešní dobu zahlcuje internet, digitální hry, sociální sítě apod. Rodiče jsou upozorňováni na rizika s tím spojená, a proto se snaží mít co nejvíce děti pod kontrolou. V době puberty ale děti obecně začínají stávkovat proti pevně danému rozvrhu kroužků a mimoškolních aktivit, které doposud provozovaly. Naopak se snaží co nejvíce času trávit s kamarádkami a podnikat společné akce. Bohužel často nechápou, že věková hranice 15 a následně 18 let jim hodně věcí zakazuje a de facto je tím i chrání.


První lásky, první vztahy - říká se, že první lásky jsou nejkrásnější. Dnešní dívky ale popisují, že se postupně vytrácí romantika, ohleduplnost a zkracuje se doba, kdy se čeká na to „poprvé“. Mnohé dívky vypráví, že je jejich partneři lákají na věci (sexuální praktiky), o kterých si četli nebo je našli na internetu. Jsou sice docela dobře informováni o možných rizicích a antikoncepci, ale odpadává fáze vzájemného poznávání a respektu. Bezpochyby to s sebou nese i riziko, že si dívka mylně myslí, že se jedná o toho pravého a může vstoupit do „hry“ s neznámým a nebezpečným mužem. Odborníci dokonce varují před velmi snadnou dostupností různých porno stránek a chatů, kde se pod falešnou identitou může skrývat nebezpečný deviant.
Při navazování prvních vztahů navíc dospívající mohou cítit touhu zažít se svým partnerem intimní chvilky, chtějí se jeden druhého dotýkat a vzájemně se i fyzicky poznávat a nemusí přitom dojít ihned na pohlavní styk. Mladé dívky, které začínají s pohlavním životem, by měly mít na paměti, že otěhotnění není jediným rizikem, které z takových aktivit vyplývá.
„Děložní čípek je u náctiletých stále ve stadiu vyzrávání a je velmi citlivý na infekční vlivy, proto se dívky, které užívají hormonální antikoncepci, nemohou spolehnout pouze na tuto ochranu, ale měly by volit ještě bariérovou antikoncepci, která je před infekcemi ochrání,“ upozorňuje MUDr. Petr Kolek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice a dodává: „V potaz přichází celá řada pohlavně přenosných nemocí, v první řadě nakažení lidským papilomavirem odborně nazývaným Human papillomavirus neboli HPV, který je původcem onemocnění rakovinou děložního čípku.“
Dále jsou to chlamydiové infekce způsobené bakterií Chlamydia trachomatis, které mohou být do budoucna příčinou neplodnosti, mykoplasmové a ureoplasmové infekce. Nesmíme zapomínat ani na klasické pohlavně přenosné nemoci jako jsou kapavka, syfilis a virus HIV způsobující onemocnění AIDS.
Pokud dívka nemá stálého partnera a nedosáhne alespoň osmnácti let, měla by při pohlavním styku vždy vyžadovat použití kondomu. Chrání se tak nejen před nechtěným otěhotněním, ale i před nemocemi, které jsou v některých případech neléčitelné a mohou ji znepříjemňovat prakticky celý život.


Experimentování - iluze svobody: dívky mnohdy žijí ve virtuálním světě neomezených možností komunikace. Virtuální realita (podobně jako u chlapců) se může stát prostorem skýtajícím další možnosti mimo rodinu a známé vrstevníky. Internetové chaty jsou zejména příležitostí ulétnout od světa všech povinností a očekávání. Může naplňovat sny a fantazie, s mnohým netušeným nebezpečím. Svět internetových chatů nabádá k jedné jisté věci: osvědčit se v chatových výměnách jako dívka žádoucí a sexuálně připravená, dokonce „znalá“ - cool.  Zatímco chlapci dokáží ve třinácti zcela propadnout toulkám v paralelní realitě, dívky toho věku spíše propadají realizaci snových vztahů, kterých by je rodiče, sourozenci nebo vrstevníci měli uchránit v reálných rozhovorech.
„Dalo by se říct, že v dnešní době mají náctiletí, a především dívky, složitější dospívání, než jsme mívali my nebo naše babičky. Proto bychom se měli vrátit zpět do rodin a snažit se o to, aby měly dívky stále to bezpečné zázemí, kde se mohou svěřit, podělit o nové zkušenosti, a kde se mohou za všech okolností poradit,“ dodává Mgr. Jana Březinová.

Související články

Kdy je třeba být při užívání hormonální antikoncepce obvzlášť na pozoru

26.9.2013 00:01

Energetické nápoje mohou poškozovat zdraví dětí a mladých lidí

6.9.2013 00:01

Brněnští studenti psychologie otevřeli poradnu na internetu

13.8.2013 00:01

První láska, první sex očima odborníků

7.2.2013 00:01

Videohra proti depresi

9.10.2012 00:01

Proč hovořit se svými dětmi o sexu?

11.9.2012 00:01

Masturbace: To není problém!

27.7.2012 00:01

Perioda není tabu

30.3.2012 00:01

Překážky na cestě k dospělosti

22.3.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Ospalý a otrávený puberťák

4.1.2012 00:01

Jak poznat, že je vaše dítě šikanováno?

24.11.2011 00:01

Jak zacházet s homosexuálním dítětem?

15.11.2011 00:01

Akné zanechává jizvy i na duši

24.8.2011 00:00

Sebevražedné sklony

19.1.2011 00:00

Kdo je Emo?

14.12.2010 00:00

Chlapci a mladí muži pozor na nádory varlat!

29.11.2010 00:00

Co je šikana a jak se zjišťuje?

16.9.2010 00:00

Puberta a sebedestrukce

7.9.2010 00:00

Děti a dospívající s těžkou koktavostí

26.8.2010 00:00

Jak naložit s volným časem dětí?

20.8.2010 00:00

Klepněte slídily přes prsty!

26.4.2010 00:00

Neberte lásky dospívajících na lehkou váhu

22.4.2010 00:00

Co je příčinou poruch příjmu potravy u mladých lidí?

6.4.2010 00:00

Příležitostný sex

19.10.2009 00:00

Povzbuzujte ženskost své dcery

8.9.2009 00:00

Co je to sociální fobie

25.8.2009 00:00

Sociální porod

10.8.2009 00:00

Tyranizující ideál krásy podle předpisu

10.7.2009 00:00

Sebepoškozování a sebeubližování přibývá

7.11.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

Rodinné večeře pomáhají dětem k lepším známkám

29.8.2008 00:00

Touha po samostatnosti

25.7.2008 00:00

Mládež žije s časovým skluzem

14.5.2008 00:00

Obřad pohlavní zralosti a obřízky

18.4.2008 00:00

PPP- poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie - SPECIÁL

17.4.2008 00:00

Závislost na počítačových hromadných online hrách

30.1.2008 00:00

Sedm zákonitostí dětství

16.1.2008 00:00

Stres vyvolává u dívek předčasnou pubertu

3.1.2008 00:00

Styly úpravy pubického ochlupení žen

7.2.2007 00:00

Dívky se chtějí nechat dobývat

18.7.2006 00:00

Mladiství do solárií nepatří

13.4.2006 00:00

Nezdravý životní styl urychluje pubertu

22.3.2006 00:00

Náctiletí

8.9.2005 00:00

Brzké flámování zbídačuje zdraví v dospělosti

3.8.2004 00:00

Kofeinu by se měla mládež spíše vyhýbat

17.5.2004 00:00

Rituály jako mezníky v adolescenci

14.11.2003 00:00

Sebedestrukce a klasická homeopatie

25.4.2003 00:00

Způsoby sebepoškozování

4.4.2003 00:00

Jak poznám, že moje dítě bere drogy?

14.2.2003 00:00

Sexuální zneužívání dětí

22.11.2002 00:00

Citový incest

29.10.2002 00:00

Spletité cesty sebedestrukce aneb Kouření

11.10.2002 00:00

Smrt očima dospívajících a jejich rodičů

29.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

Začínat ve 14 letech je smrtelné!

24.7.2002 00:00

Puberta dvojčat

10.7.2002 00:00

Bití a tělesné tresty

5.4.2002 00:00

Středoškoláci, kteří žijí od narození s HIV

27.11.2001 00:00

Nechte děti surfovat

1.11.2001 00:00

Věk dospívání - věk změn

6.9.2001 00:00

Škola může přispět k rozvoji depresí žáků i učitelů

5.4.2001 00:00

Slečno nastydnou vám vaječníky !

25.10.2000 00:00

Skinhedi s makrobiotického hlediska

20.2.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Naprosto souhlasím s článkem.Paní Mgr.rozhodně ví o čem mluví a v...
Tom  |  27.11.2013 11:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *