Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01
Rodina a děti

Proč moje dítě je ve škole drzé, agresivní, doma je vulgární, s ničím nepomůže a dělá si co chce? Kouří, krade nám peníze, stýká se s partou problémových dětí. Jak to zastavit?

Pokud odborník o problémech Vašeho dítěte hovoří jako o poruchách chování, pak se jedná o tuto poruchu, která musí splňovat diagnostická  kritéria podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Stručně je možné tuto poruchu charakterizovat jako nepřizpůsobivé, často antisociální chování. Pod čímž se skrývá například agresivní chování k lidem a zvířatům různé intenzity, lhaní, nepoctivost, krádeže. Dále záškoláctví, toulání se, útěky z domova, vandalismus a zakládání ohňů.

Proč vznikají poruchy chování?

Na rozvoji  poruchy se podílí mnoho faktorů.

1. Genetika

Určité vrozené vlastnosti dítěte  mohou v budoucnu vést k rozvoji poruch chování. Například  dítě již od útlého dětství je nepřizpůsobivé, zvýšeně dráždivé, má sklon k agresivitě. Tam by měli rodiče zpozornět a být velmi důslední ve výchově.

2. Dítě, které má ADHD je více  ohrožené rozvojem poruch chování.

Často tyto děti mají konflikty s dětmi již na písku. Jsou zbrklé, nedomyslí následky svého chování a jsou tím nebezpečné někdy pro sebe i druhé kolem nich.  Některé takové děti, kde není důsledná, kontrolující  a zároveň  vřelá  výchova,  se pro svoji impulzivitu dostávají  do problémů. Zpočátku se jedná o „klukoviny“ později může jít  o delikventní protispolečenské chování. 

3. Socioekonomická situace rodiny může ovlivnit vznik poruch chování

Nezaměstnanost jednoho nebo obou rodičů, jejich pesimismus a podrážděnost z dané situace může doma vytvářet atmosféru, z které dítě může začít unikat k partě nebo k drogám. Někdy  nízké vzdělání rodičů, chudoba a bydlení v nuzných podmínkách může mít  negativní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Zvláště tehdy, když vyvíjející se jedinec cítí nezměnitelnost své situace a je konfrontován s možnostmi dětí z bohatších rodin. Dochází k větší orientaci na vrstevníky a hledání pocitu sounáležitosti v partě. Někdy nutkavost mít to co si sám nemůže dovolit, je tak silná, že dítě začne krást.

Na druhou stranu i v rodinách velmi dobře finančně zajištěných, může být přítomna nenasytnost po materiálních požitcích a osobní spokojenosti na úkor ostatních členů rodiny. Pak je kladen větší důraz na uspokojování materiálních potřeb dítěte než psychických potřeb.

4. Násilí v rodině  výrazně ovlivní chování dětí

Na rozvoj poruch chování u dětí má vliv antisociální a kriminální chování rodičů . Je známo, že dítě, které zažilo fyzické a psychické týrání v rodině,  je ohrožené tím, že podobné modely bude používat ve výchově i ve své rodině. Pokud rodiče problémy řeší  tím, že berou drogy, pijí ve zvýšené míře alkohol, pak se i jejich  dítě  v budoucnu  naučí řešit problémy podobným způsobem.

5. Neúplné rodiny

Rizikovým faktorem je samozřejmě i nepřítomnost jednoho z rodičů, daná nejčastěji rozchodem, rozvodem nebo úmrtím. Tím dochází k slabšímu výchovnému působení zbylého rodiče, k zhoršení finanční situace rodiny. Matky si většinou až po rozvodu uvědomí snížení životního standardu a někdy na to nejsou připravené. Musí intenzivně pracovat, aby zaopatřily děti a sebe a nezbývá jim dost energie na důslednost při výchově. Často si nachází nové partnery, aby situaci zvládly a zvláště pokud pokusy nevychází, vznikají v rodině konflikty. Adolescent pak hledá pocit sounáležitosti mimo rodinu.

Co mají udělat rodiče, když u jejich dítěte nastane problém s chováním?

Pokud je takový problém u malého dítěte, vždy se nejdříve musíme zamyslet nad životním stylem rodiny, nad výchovnými modely, kterým naše děti vystavujeme. Dítě do věku 8 let do sebe nejvíce vstřebává chování autorit kolem sebe, rodičů, učitelů. Později ve svém životě se stává již kritičtějším, a ne se vším kolem sebe souhlasí. Důležité je s malým dítětem sdílet čas a nedělat to, co nechceme, aby dělalo naše dítě. Když začne puberta a dospívání,  musí již být důvěra mezi rodiči a dětmi vytvořena a pak jen si musíme najít čas na monitorování volného času dítěte a na důsledné řešení jeho problémů , potíží a i  drobných přestupků.

Pokud si nevíte  rady,  pak navštivte odborníka.  Čím dříve, tím lépe.  

MUDr. Šárka Bínová   www.medicpoint.cz, www.aliviocentrum.cz

 

Související články

Ospalý a otrávený puberťák

4.1.2012 00:01

Hyperaktivní dítě: Jak mu pomoci?

4.11.2011 00:01

Boj dítěte o moc

12.7.2011 00:00

Jsou tělesné tresty účinné?

18.10.2010 00:00

ADHD - mýtus nebo porucha mozku?

24.9.2010 00:00

Vliv ADHD na prožívání a chování dětí

11.6.2010 00:00

Děti by měly jíst bio stravu

23.2.2010 00:00

Přímý vliv výživy na funkce mozku

9.2.2010 00:00

Diety pro zlepšení chování hyperaktivních dětí

27.10.2009 00:00

Každodenní sladkosti dělají z dětí násilníky

21.10.2009 00:00

Tourettův syndrom - zlobivé děti

15.9.2009 00:00

Proč se chováme agresivně

6.8.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v batolecím, předškolním a školním věku

14.5.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v kojeneckém věku

17.4.2009 00:00

Malý vztekloun

2.4.2009 00:00

Rodič - tyran se z člověka stává už v raném dětství

16.12.2008 00:00

Sebepoškozování a sebeubližování přibývá

7.11.2008 00:00

Poruchy učení u dětí mohou souviset se stravou

30.10.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

Hyperaktivita - co pomáhá

7.2.2008 00:00

Složení potravy z něho dělá neposedu

7.1.2008 00:00

Neléčená hyperaktivita u dětí se prodraží

7.12.2007 00:00

Odborníci: I malé množství alkoholu v těhotenství poškozuje plod

8.8.2007 00:00

Speciální letní tábor pro hyperaktivní děti

27.7.2007 00:00

Vliv alkoholu na vývoj plodu

14.5.2007 00:00

Hyperaktivita dětí může být vyvolána konzervačními látkami

5.12.2006 00:00

Zdravé světlo: osvětlení pro fyzické i duševní zdraví

14.11.2006 00:00

Kranio-sakrální terapie

29.3.2006 00:00

Naše duševní zdraví ovlivňuje to, co jíme

9.2.2006 00:00

Jak zvládat chování dítěte s Downovým syndromem

15.4.2005 00:00

Oční test pro diagnostiku lehké mozkové dysfunkce dětí

20.1.2005 00:00

Vybij svůj vztek akcí!

22.9.2004 00:00

Depresivní matky mají často agresivní potomky

13.11.2003 00:00

Hyperaktivní dítě

25.10.2002 00:00

Přeučování leváků na praváky má negativní důsledky

1.10.2002 00:00

Výzva vánoční besídky

26.12.2000 00:00

Jsou děti zlé?

14.12.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den, vím že to sem asi moc nepatří, ale píši práci o poruchách...
Elismo  |  14.12.2014 12:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *