Jak je to s pojistným při přerušení studia ze zdravotních důvodů

15.9.2017 07:01
Rodina a děti

Otázka: Synovi je 24 let a studuje na vysoké škole, takže pojistné za něj platí stát. Nyní se léčí po těžkém úrazu a nebude moci delší dobu ve studiu pokračovat. Když studium přeruší, jak to bude s platbou pojistného?

ODPOVĚĎ:

Váš syn bude při splnění stanovených podmínek nadále posuzován jako nezaopatřené dítě a bude za něj plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, a to nejen jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, ale i pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, nebo je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

V době přerušení studia na vysokých školách (i na školách středních) se obecně nejedná o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, a proto nelze uznat dítě za nezaopatřené. Výjimkou je však právě případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a student (nebo jeho zákonný zástupce) předloží zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Tento doklad musíte ovšem předložit co nejdříve - skutečnosti, od nichž se odvíjí vznik nebo zákon povinnosti státu platit pojistné, je pojištěnec povinen oznámit do osmi dnů.

Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře pak bude nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je student považován za nezaopatřené dítě. Jestliže nebude následně bez odkladu ve studiu pokračovat, musel by si začít hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, - https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp jestliže by současně nepodnikal, nebyl zaměstnán nebo by za něj nehradil pojistné  stát z jiného důvodu než jako za studenta - https://www.vzp.cz/platci/informace/stat“.

Pokud tedy nyní zdravotní pojišťovně doložíte, že k přerušení studia došlo ze zdravotních důvodů, bude za vašeho syna nadále plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát - ovšem jen do jeho 26 let. To samé platí, když bude po uzdravení ve studiu pokračovat. Po dosažení 26 let by si v obou případech musel začít hradit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (opět: jestliže by současně nepodnikal, nebyl zaměstnán nebo by za něj nehradil pojistné stát z jiného důvodu než jako za studenta) -https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/obzp/obzp-platba-pojistneho“. Výši pojistného pro OBZP stanoví přímo zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění jako 13,5 % z aktuální  “ minimální mzdy - https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/obzp/minimalni-mzda.

Související články

Zbytečné návštěvy u lékaře stojí v Česku 20 miliard Kč

16.8.2017 00:01

Proč nám u lékaře vadí doplatky, ale s úplatky problém nemáme? Smýšlením máme blíž k Albáncům než Švýcarům

24.7.2017 00:01

Užitečná aplikace KZP na cesty

4.7.2017 00:01

Zdravotní pojišťovny chtějí dát pojištěncům možnost ovlivnit výši pojistného.

30.6.2017 00:01

Bude fungovat naše zdravotnictví i v příštích letech?

31.5.2017 00:01

Výpis z karty pro závodního lékaře

26.4.2017 00:01

Náhrada působené škody

10.1.2017 00:01

Vdovský důchod a platby zdravotního pojištění

23.8.2016 00:01

Co všechno kryje cestovní pojištění?

1.7.2016 00:01

Vydat se do ciziny bez cestovního pojištění je nebezpečný hazard

27.6.2016 00:01

Pojištění pro případ finančního kolapsu při rakovině

7.6.2016 00:01

Cizinci mimo EU asi dál nebudou mít v Česku veřejné zdravotní pojištění

27.4.2016 00:01

Benefity pro dárce krve od VZP

1.4.2016 00:01

Cestovní pojištění - nejčastější otázky

8.3.2016 00:01

Mobilní aplikace dá informace o zdravotní péči v Evropě

8.9.2015 00:01

Řecko a refundace

12.8.2015 00:01

Refundace po úrazu v cizině

3.7.2015 00:01

Kdy má pacient právo na přepravu s doprovodem

25.2.2015 00:01

Kdy máte nárok na odškodnění v případě zimního úrazu?

4.12.2014 00:01

Jak na zdravotní pojištění při cestování po Evropě

10.7.2014 00:01

Při výběru pojištění se ptejte na asistenci, ušetří vám náklady i starosti

27.6.2014 00:01

Češi mohou na operace do EU bez souhlasu pojišťovny, ale nemusí se to vyplatit

21.5.2014 00:01

První elektronická zdravotní pojišťovna

28.4.2014 16:41

Lidé si mohou vyžádat přehled vykázané zdravotní péče

21.4.2014 00:01

Léčení v lázních na pojišťovnu by se mělo prodloužit

19.3.2014 00:01

Pojištění na léčbu závažných chorob v cizině

6.11.2013 00:01

Chraňte se pro případ závažného onemocnění

30.10.2013 07:51

Jak se vyhnout exekuci kvůli neplacení zdravotního pojištění v době středoškolských studií

10.9.2013 00:01

Víte, kolik jste letos zaplatili na poplatcích a doplatcích za zdravotní péči?

31.8.2011 00:00

Pacienti mohou odhalit podvody lékaře

11.8.2011 00:00

Pojištění domácích mazlíčků

9.1.2008 00:00

Na cestu do ciziny lze zdravotně pojistit psa, kočku a fretku

29.8.2007 00:00

Těhotné ženy by měly jet do zemí EU jen s pojištěním

28.8.2007 00:00

Na dovolenou do ciziny evropský průkaz zdravotního pojištění

3.7.2007 00:00

Pojišťovny nepojistí do ciziny psychicky nemocné klienty

15.5.2007 00:00

Studenti a zdravotní pojištění

17.7.2003 00:00

Přidat komentář

 
* *