Jak finančně zvládnout být matka samoživitelka

27.10.2016 00:01
Rodina a děti

Matek samoživitelek v České republice neustále přibývá. Jaká jsou v současné době jejich šance na pracovním trhu a jak lze předejít finančním problémům? Přicházíme s pár radami, jak se zachovat, abyste se do tíživé finanční situace vyplývající z této nejednoduché životní role vůbec nedostaly.

Kde hledat práci

V prvé řadě je třeba zmínit, že ženy starající se o děti samy mají na trhu práce jednoznačně těžší pozici. Faktorů, které jim znevýhodňují situaci, je totiž hned několik. Zmínit můžeme nutnost flexibilní pracovní doby, neodpovídající finanční hodnocení a riziko, že budou zaměstnavateli považovány za zaměstnance s případnými častými absencemi, nežádoucími rodinnými krizemi, apod. A přestože se zcela jistě jedná o diskriminační praktiky, stále se s nimi bohužel setkáváme. Dobře ohodnocená práce je však při výchově potomků bez pomoci otce stěžejní, a tak pro matky samoživitelky většinou nepřicházejí v úvahu práce na částečný úvazek, ba naopak, nárazové brigády a další formy přivýdělku jsou na denním pořádku.

Kde ovšem najít práci, která bude obstojně ohodnocena, a setkáme se s pochopením ze strany zaměstnavatele? Průzkumy ukazují, že ženy mají poměrně lepší zkušenost v menších firmách s rodinným zázemím a ve firmách, kde je ve vedoucí pozici žena. V poslední době se ale také čím dál více setkáváme s velkými společnostmi razícími family friendly politiku, které jsou k časovým potřebám rodičů vstřícnější nebo dokonce nabízejí příspěvky na zajištění denní péče o děti. Sféry, kde je celkově větší šance se v této uchytit, jsou pečovatelské služby, sociální sféra, pedagogika, administrativa, účetnictví, apod. 

Finanční rezerva

Pro matku samoživitelku je finanční rezerva naprostá nutnost. S minimem příjmů a maximem nákladů není však obstojnou finanční rezervu úplně jednoduché vytvořit. Každý měsíc je pro většinu neúplných rodin finančně napjatý a žije se tzv. od výplaty k výplatě. Nečekané výdaje pak mohou způsobit nespočet problémů, a proto není od věci mít na účtu zlatou rezervu, kterou můžete nebo nemusíte čerpat. 

Nárok na pomoc

Staráte-li se o své děti samy, máte nárok i na čerpání různých druhů příspěvků, bonusů apod. A přestože je obecně známo,  že se ve většině případů ženy setkají s nepochopením a horou byrokracie, tyto příspěvky vám mohou výrazně ulehčit. Doporučujeme se tedy obrnit trpělivostí a s případnými dotazy se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví či na Českou správu sociálního zabezpečení. Na těchto místech by vám měli být schopni říct, zda podmínky pro čerpání nejrůznějších druhů příspěvků splňujete a co je pro to třeba udělat.

Většina matek samoživitelek si může zažádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení. Typ bydlení (vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O příspěvek na bydlení se žádá na místně příslušném úřadu práce.

Příspěvek na dítě se vyplácí ve třech podle věku dítěte, kterému tato sociální dávka náleží.
Nárok na přídavky na děti vzniká, pokud jsou průměrné příjmy rodiny (případně jednoho rodiče a dítěte/dětí) nižší než 2,4 násobek životního minima.

  • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
  • Dítě 6 - 15 roků = 610 Kč měsíčně
  • Dítě 15 - 26 roků (*) = 700 měsíčně

(*) u starších dětí je rozhodujícím kritériem pro přiznání dávky to, jestli se jedná o nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem tak může být i zletilá osoba (starší než 18 roků), která se připravuje na výkon budoucího povolání - studium na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole. Jako nezaopatřené dítě může být v určitých případech chápáno i dítě, které sice již ukončilo studium, ale dosud nenalezlo žádné zaměstnání.

Další možné příspěvky naleznete na http://socialni-davky-2014.eu/socialni-davky-pro-matku-samozivitelku/


Využít můžete také rodinné a sociální porady, které jsou většinou provozovány bezplatně. 

Související články

Pojištění pro případ finančního kolapsu při rakovině

7.6.2016 00:01

10 rad, jak se vyvarovat vyhoření ve vztahu

4.1.2016 00:01

Jak při práci z domova zůstat ve formě

12.11.2015 00:01

Umíte smysluplně trávit čas se svými dětmi?

20.7.2015 00:01

Pravidelná finanční pomoc míří k více než 1800 rodinám s nemocnými členy

7.5.2015 00:01

Exekutoři chystají past na matky samoživitelky

11.7.2014 00:01

Psycholog na telefonu ? diskrétně a okamžitě!

2.10.2012 00:01

Finanční příspěvek pro dárce krve

2.2.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

V čem nalézají české ženy pocit štěstí a spokojenosti

30.11.2011 00:01

Neúplné rodiny chtějí změnu Zákona o rodině

7.9.2011 00:00

Asociace neúplných rodin

30.8.2011 00:00

Jak pomoci dětem i rodičům zvládnout začátek školního roku

26.8.2011 00:00

Obecná pravidla pro dítě a rodiče po jejich rozchodu

25.8.2011 00:00

Rozvody a svobodné matky

25.3.2011 00:00

Pět nejdůležitějších bodů otcovské výchovy

27.1.2011 00:00

Dilema bité ženy

28.1.2010 00:00

Fáze psychorozvodu

19.1.2010 00:00

Svěření dítěte do střídavé výchovy

21.7.2009 00:00

Proč se ženy rozvádějí a muži jen zahýbají?

16.6.2009 00:00

Ženy středního věku nejvíce trpí depresemi

10.3.2009 00:00

Význam otce

5.3.2009 00:00

Pomočování dětí pohledem psychologa

13.11.2008 00:00

Otcové předávají potomkům více než jen DNA

28.5.2004 00:00

Chybějící otec, chybující syn?

18.7.2002 00:00

Nezdravé mýty ve vztazích a životě

9.7.2002 00:00

Proč jsou lidé nevěrní

4.4.2002 00:00

Pracovní stres a rozvod - smrtící kombinace pro muže

12.2.2002 00:00

Nevěra a její následky

4.9.2001 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Zaslechl někdo o tzv. Zvláštním důchodu který je možné získat...
Jirka7  |  29.10.2016 14:27

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *