Jak se dozvědět, zda je dítě alergické a na co?

15.7.2005 00:00
Rodina a děti

Dítě s typickou pylovou rýmou je jasný alergik. Není tedy třeba dokazovat, jestli má alergický terén, ale musíme především identifikovat pyly, které vyvolávají rýmu. V případě dítěte s chronicky ucpaným nosem, přetrvávajícím kašlem nebo astmatem bude vyšetření zaměřeno zejména na vyhledávání alergického terénu.

Vyhledávání alergického terénu
Spočívá na podrobném pohovoru a klinickém vyšetření (vyšetření kůže, průdušek, nosu), případně v odběrech krve umožňujících zjistit alergický terén. V pohovoru se zaměřujeme na výskyt astmatu, ekzému nebo alergické rýmy u rodičů nebo sourozenců dítěte. Pokud se vyskytují některé z těchto projevů, je riziko, že u dítěte je alergický terén.

Krevní testy zjišťující alergii
Krevní testy, které zjišťují alergie, se zaměřují na přítomnost protilátek IgE k určitým nejběžnějším alergenům. Na základě příznaků, jež lékaře vedou k podezření na alergii, se vyžaduje vyšetření z jediného odběru krve, kde se stanoví nejčastější alergeny. V případě pozitivního výsledku mají příznaky dítěte pravděpodobně alergickou složku. Spolehlivost těchto testů je 90?95 %. Negativita výsledku většinou znamená, že potíže dítěte nejsou alergického původu, ale neplatí to absolutně. Stejně jako u ostatních krevních vyšetření existují i zde falešně pozitivní nebo negativní výsledky. Toto krevní vyšetření se nemusí dělat nalačno a může být provedeno, i když je dítě léčeno antihistaminiky.

Pátrání po alergenech stojících za příznaky
Pokud jsou projevy jasně alergického původu nebo pokud jsou pozitivní krevní odběry, pokračujeme v alergologickém vyšetření. Nejdůležitější je podrobný pohovor ? lékař podobně jako stopař hledá jeden nebo více alergenů, které jsou původci potíží. U každého alergenu se ptá rodičů, zda jejich dítě mělo v přítomnosti tohoto alergenu nějaké problémy. Někdy je vztah mezi vystavením dítěte alergenu a klinickými projevy zcela zjevný. Dítě má vzápětí po pohlazení kočky vždycky alergické projevy. Pohovor je však vždy velmi podrobný, téměř jako policejní výslech, a je založený na znalosti alergenů. To umožní objevit alergen, který stojí za projevy u daného dítěte. Kožní testy většinou potvrzují klinické podezření a není nutné v případě alergie na vzdušné alergeny provádět další vyšetření.

V obtížných případech
Alergologické vyšetření může pokračovat dalšími krevními odběry, provokačními testy nebo stanovením alergenu v místě bydliště dítěte.

Zdroj: Bidar, loigerot - Alergie u dětí, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Pro rodiče by bylo určitě přínosnější, kdyby se včas, už před...
coroner  |  20.7.2005 17:55

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *