Epileptické záchvaty a epilepsie v dětském věku

17.2.2006 00:00
Rodina a děti

Na otázky odpovídá: Prim. MUDr Hana Ošlejšková
Klinika dětské neurologie Dětské nemocnice FN Brno a LF MU Brno,
Černopolní 9, 625 00 Brno - Dětská část Centra pro epilepsie Brno

Jsou nějaké rozdíly mezí epilepsií v dospělosti a u dětí?
Rozdílů mezi epilepsií dětí a dospělých je mnoho. Je tomu tak proto, že epilepsie v dětském věku probíhá v mozku, který se vyvíjí a zhruba do 6-ti let vyzrává.
Setkáváme se s pestřejší paletou záchvatových projevů, která je do určité míry závislá na věku dítěte, rozlišujeme řadu tzv. věkově vázaných epileptických syndromů, od benigních, které se mohou i spontánně vyhojit až po vysloveně maligní, které devastují psychomotorický vývoj dítěte a kdy je obtížné záchvaty potlačit a vedou k rozvoji epileptické encephalopatie, tj. závažné postižení mozkových funkcí a jejich rozvoje. Správné rozpoznání a klasifikace epilepsie na různé typy a syndromy je velmi důležité z hlediska prognostického i volby léčebné strategie.

Zvláště u "maligních" epileptických syndromů musí být léčba velmi správně cílená a razantní. V dětství obecně hrozí daleko vyšší riziko nebezpečí z prodlení, protože aktivní epilepsie pozastavuje psychomotorický vývoj a škody způsobené opakováním záchvatů s energetickým vyčerpáním mozkových buněk se později těžko dohánějí a ve vyšším věku se projevují zvl. mentálním handicapem. Rozdílná jsou i antiepileptika (léky proti epilepsii), která se používají. Ne všechna antiepileptika jsou vhodná pro všechny typy epileptických syndromů a pro všechny věkové skupiny.

Jaká je léčba epilepsie?
Léčba epilepsie je široký pojem, zahrnuje v prvé řadě léčbu farmakologickou, případně chirurgickou, ale nesmíme zapomínat ani na pomoc psychologů, pedagogů, i sociálních pracovníků, kteří všichni ovlivňují kvalitu života epileptika, jeho rodiny a celého okolí.
Léčba epilepsie spočívá v prvé řadě v podávání antiepileptik. Ta se používají již od minulého století a stále se vyvíjejí nová, se snahou zlepšit jejich léčebný profil a minimalizovat nežádoucí účinky. Správně volenou léčbou, cílenou na určitý typ záchvatů a epileptického syndromu lze zkompenzovat přes polovinu pacientů. Nevhodně zvoleným lékem lze bohužel i mnoho pokazit, a v dětském věku to platí dvojnásob. Pokud se po podání prvého antiepileptika nedaří dosáhnout bezzáchvatovosti, volí se další lék, v takovém případě je již šance na úspěch jen 10-15% a s každým dalším lékem dále klesá.
Pokud se vyčerpají možnosti farmakoterapie, hovoříme o farmakorezistenci.

Mají i nekompenzovaní pacienti nějakou šanci, že budou žít bez záchvatů?
U nekompenzovaných pacientů stojí za to vždy nemoc přehodnotit od základů, v prvé řadě odlišit neepileptické záchvaty (ty tvoří u tzv. refrakterních epilepsií až 20% !!), znovu určit typ záchvatu, zhodnotit EEG a nutností je doplnění video EEG, což je souběžné snímání EEG a videozáznamu pacienta. Zvážit vhodnost použitého antiepileptika, eventuelně vyzkoušet lék nový. Díky neustálému výzkumu máme k dispozici nová moderní antiepileptika, některá mají vyšší účinnost a zároveň nízký výskyt nežádoucích účinků, díky nim se leckdy podaří zbavit záchvatů i farmakorezistentní pacienty.
Jako poslední léčebné kroky jsou epileptochirurgické zákroky a implantace stimulátoru vagového nervu. Zejména v dětském věku je třeba, aby optimálního léčebného efektu bylo dosaženo co nejdříve, protože opakující se záchvaty mohou být pro vývoj mozku nebezpečné. Stojí zato se obrátit na Epileptologické centrum. Čtyři Centra pro epilepsii jsou v Praze a jedno v Brně. Mnoho užitečných informací lze nalézt na www.epilepsie.cz

Co pro dobrý léčebný výsledek u epilepsie u svého dítěte mohou udělat rodiče?
Nedílnou součástí léčby epilepsie - podobně jako u cukrovky omezení cukru v potravě - jsou režimová opatření. V dětském věku je to zvláště pravidelný rytmus spánku a bdění. Je důležité, aby dítě spalo dostatečně dlouho. Povrchní spánková stadia - což je situace usínání a probouzení - mohou provokovat záchvaty. Proto je vhodné tyto situace během dne omezit. Pokud se jedná o kojence a předškolní dítě, pak do normálního režimu patří i odpolední spánek.
Vhodné je omezení běhů na dlouhé tratě a obecně aktivit spojených s velkou hyperventilací, která také může provokovat některé formy záchvatů. V některých konkrétních případech doporučujeme i omezení sledování televize a práci s počítači, ale toto doporučení rozhodně neplatí paušálně. Taktéž již není zcela zakázána čokoláda a kakao, což se tradovalo dříve. Časté dotazy jsou co se týká stravy - platí všechny zásady zdravé výživy.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den! chtěla bych Vás touto cestou poprosit a požádat milé...
Klára  |  10.6.2014 19:24

muj syn má 9 let má epilepsii myslite že máme narok na péči??
Drahuška  |  4.7.2014 21:35

aj my mame za sebou synacthenovu kuru ak chcete mozete mi napisat...
Petra  |  18.8.2014 22:43

Dobry den minuli rok v kvetnu jsem prodelal zrejme jeden grand mal nerekli mi...
Zdenek  |  15.11.2014 22:36

Dobrý den, mám dotaz ohledně vysazování Depakine. U dcery ve 2 letech po...
Láďa  |  1.12.2014 00:35

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *