Desatero jak zajistit dětem bezpečí

9.4.2008 00:00
Rodina a děti

UNICEF čili Dětský fond Spojených národů je tu k tomu, aby pomáhal dětem na celém světě - nejvíc tam, kde je hlad, bída, válka a jiné přírodní či společenské katastrofy. Takových míst není bohužel na naší planetě málo. UNICEF má ale i úkol výchovný, vzdělávací a osvětový.

Nestačí děti jenom nasytit a zachovat je při životě. Je třeba dobývat pro jejich potřeby a práva porozumění, starat se, aby jim bylo dobře i po stránce duševní a citové, vždy znovu a znovu upozorňovat úřady, instituce, školy a rodiče, co a jak by se mělo ve prospěch dětí udělat. Do fondu přispívají vlády jednotlivých členských států, tedy i naše republika. Kromě toho má UNICEF v každé zemi ještě svůj výbor, který sdružuje příznivce této celosvětové solidarity.

Český výbor pro UNICEF vypracoval Situační analýzu stavu dětské populace, kterou nedávno představil naší veřejnosti. Na více než 200 stranách tu početný autorský kolektiv vedený dětským psychologem PhDr. Jiřím Kovaříkem a dětským lékařem MUDr. Lubomírem Kuklou podává zprávu o životě našich dětí a rodin. Součástí analýzy jsou zajímavé "přílohy". Dnes jsme pro všechny rodiče, prarodiče a ostatní, kdo vychovávají děti, vybrali přílohu, kterou připravila Společnost pro prevenci násilí na dítěti (NSPCS), jež ve Velké Británii působí již téměř 120 let.

Desatero jak zajistit dítěti bezpečí
1. Děti mladší osmi let by neměly být nikdy samy, zvláště ne v městech. Dokonce i když si hrají s ostatními dětmi, měly by být v péči a na očích dospělých nebo podstatně starších dětí, které jsou zralé a důvěryhodné.

2. Nikdy nenechávejte malé dítě bez dozoru na hřišti, v obchodě nebo v parku. Neopouštějte ani dítě v kočárku.

3. Jestliže jste na přeplněném místě, nenechávejte dítě v kočárku. Nechoďte daleko před malým dítětem, které vám nemůže stačit. Zapamatujte si, že batoleti stačí jen okamžik, aby se vám ztratilo!

4. Jakmile jsou děti schopny rozumět, naučte je znát jejich celé jméno, adresu a číslo telefonu.   5. Jednoduchá pravidla osobního bezpečí můžete začít učit děti již od dvou či tří let. Dejte jim jasně na vědomí, že nikdy nemohou odejít skýmkoli, dokonce ani ne s tím, koho znají, pokud by se vás nezeptaly.

6. Učte starší děti bezpečně přecházet ulice, nejlépe na přechodu, učte je bezpečně nakupovat a ptát se dospělých na cestu. Když jsou dostatečně zralé na to, aby byly venku samy, ujistěte se, že vám řeknou, s kým jdou ven, kam jdou a kdy se vrátí. Pokud je to možné, získejte telefonní číslo, kam je jim možné zavolat.

7. Na frekventovaných veřejných prostranstvích se dohodněte s dítětem na nějakém bezpečném místě, kde se sejdete pro případ, že byste se navzájem ztratili. Ujistěte se, že děti vědí, co mají dělat, pokud by se ztratily, koho mají požádat o pomoc - policistu, prodavače nebo někoho s malým dítětem.

8. Pomáhejte svému dítěti budovat pocit sebevědomí dostatkem lásky, pochvaly a pozornosti. Tyranizující a nebezpeční dospělí mají sklon hledat si oběti mezi méně spolehlivými dětmi nebo mezi dětmi, jež jsou zanedbávané či často ponechávané o samotě.

9. Vysvětlujte dětem, že by nikdy neměly s dospělými nebo většími dětmi dělat něco, co se jim nelíbí - a to ani tehdy, jde-li o někoho, koho znají. Praktikujte to také doma, nikdy ať je nelibá či neobjímá dospělý, pokud to nechtějí.

10. Naslouchejte svým dětem, zvláště když vám chtějí říct o věcech, které je trápí. Dejte dětem poznat, že je vždy berete vážně a že učiníte vše pro to, abyste je ochránili.

Zdroj: Zdeněk Matějíček - Škola rodičů, nakladatelství Maxdorf

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Před soudcem ve floridské Tampě v pondělí poprvé stanula 50letá žena,...
Američanka zastřelila své děti, protože odmlouvaly  |  1.2.2011 22:25

My, když jako malý dělali bordel, tak o nás máma nebo babička...
Jaroslav  |  1.2.2011 22:39

Něžná maminka Jůlie!
Olouš  |  1.2.2011 22:40

Tohle taky patří k desateru, jak zajistit dětem bezpečí?!
Kokott  |  1.2.2011 22:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *