Co mohou rodiče udělat již před početím a během těhotenství pro intelekt a psychický vývoj svých budoucích dětí

31.3.2015 00:01
Rodina a děti

Zdravé dítě je snad to nejpodstatnější, co si asi rodiče v očekávání ještě nenarozeného potomka mohou přát. Mnozí si však neuvědomují, že zdraví svých potomků mají do značné míry ve vlastních rukách, resp. přinejmenším mají na to významný vliv.

Psychické poruchy, mentální retardaci či zástavu ve vývoji, které bych rád v tomto článku adresoval mají svůj kořen buď v psychosomatické či toxikologické rovině. Existují samozřejmě i jiné (mechanické) příčiny, např. chybějící přísun kyslíku do mozku, což také může způsobit poškození mozku, ale tyto příčiny nejsou předmětem tohoto článku.

Musíme si uvědomit, že PROJEKT: “chci, aby se mi narodilo zdravé dítě“ si žádá náležitou a zodpovědnou přípravu (ideálně) od obou rodičů (v horším případě alespoň od matky). Jak na úrovni tělesné i duševní. Rodiče zde totiž v celém procesu vystupují v pozici jakéhosi Tvůrce. Co tedy společně do “tvorby“ vloží, tak to mohou i jako výsledek do značné míry zákonitě očekávat. Zjednodušeně řečeno, mentální zdraví ještě nenarozeného potomka formují dva základní faktory: 1) psychické a 2) fyzické. Jak se projevují a jaké mají následky?

Z psychosomatického hlediska existuje omezený počet emocionálních konfliktů, které mohou za určitých okolností způsobit mentální nebo citovou zástavu ve vývoji nenarozeného dítěte. Jde o následující emocionální témata:

Konflikt náhlého vystrašení, úleku
Konflikt strachu o svůj revír, obav o svůj životní prostor a co za něj považujeme
Konflikt pocitu ztráty svého životního prostoru nebo co za něj považujeme
Konflikt sexuální frustrace, znevažování, degradace ženskosti
Konflikt hněvu ve vztahu k ohrožení vlastního životního prostoru
Konflikt ztráty vlastní identity, neschopnosti “někam se zařadit“
Konflikt neschopnosti si vytyčit hranice vlastního životního prostoru vůči někomu

V případě, že matka během těhotenství dlouhodobě zažívá kombinaci jakýchkoli dvou z výše uvedených sedmi emocionálních konfliktů (případně dva konflikty stejného typu), dochází v rámci mozkového kortexu vyvíjejícího se potomka v děloze k tzv. psychické konstelaci, která má za následek nejrůznější podoby mentální zástavy ve vývoji (např. Downův syndrom, Aspergerův syndrom atd.) Predispozice se na citlivost na výše uvedené emocionální zážitky u matky vytváří paradoxně již 9 měsíců (někdy i dříve) před samotným početím dítěte. Co z toho plyne? Emocionální prožívání matek má zásadní vliv na vývoj plodu. Z daného titulu je klíčová podpora matky okolím, partnerem atd. alespoň při konstruktivní ventilaci a mentálním přerámcovaní výše uvedených skličujících pocitů. Pokud totiž nedojde k potlačení záporných pocitů do podvědomí matky, tak nedochází k devastujícím dopadům na psychiku nebo tělo potomka. Toto je třeba si uvědomit přinejmenším 1 rok před samotným plánovaným početím a věnovat tak adekvátní prostor psychohygieně jak u otce, ale hlavně u budoucí matky = rodičky. Milé maminy / otcové, naučte se o svých pocitech mluvit, adresujte je konstruktivně, vyhýbejte se emočně vypjatým situacím, které vzbuzují ve vás pocit bezmocnosti. Čím více si udržíte chladnou a optimistickou hlavu během těhotenství, tím více napomůžete prevenci před vznikem duševních poruch u svého potomka.

Rozvoj intelektu a mentálních kapacit nenarozeného dítěte je hluboce propojen i na tématiku fyzické toxicity rodičů (především matky). Svou roli zde může hrát hlavně zanesenost organismu rodičů (hlavně budoucí matky) mykotoxiny, plísněmi a těžkými kovy. Pro eliminaci rizika těchto faktorů na vývoj mozku a nervové soustavy u plodu je ideální věnovat patřičnou pozornost hloubkové buněčné očistě organismu ještě před samotným početím. Dítě během nitroděložního vývoje představuje totiž jakýsi “vysavač, houbu“, který do sebe nasává i “toxický balast“ z matky. Plánovanou detoxikaci je výhodné časovat do období alespoň 8 měsíců před početím. Začít s očistou těsně před nebo během těhotenství není vhodné, dokonce může být nebezpečné jak pro matku i plod. Pokud si matka projde hlubokým detoxem před samotným těhotenstvím, jedním z jeho benefitů budou mj. výrazně slabší těhotenské nevolnosti, jejichž smyslem je také podpora eliminace toxinů ze stravy, které by mohly být pro plod otravou nebo nebezpečné. Co se týče suplementace důležité kyseliny listové potřebné pro vývoj nervové soustavy dítěte, ideální je ní začít již před početím. Pokud tak učiníte např. až koncem prvního trimestru, může to být opožděné. Ve výživě je příkladné, pokud budoucí maminka bude klást velký důraz hlavně na příjem zdravých tuků, především však omega 3 mastných kyselin.


Pokud se vám podaří osvojit si a prakticky aplikovat výše uvedené rady, máte obrovskou šanci položit zdraví mentálního a psychického vývoje vašeho dítěte na pevné základy!


Více zde: http://integralna-zdravoveda.webnode.sk/news/priciny-a-prevencia-vzniku-mentalych-a-genetickych-poruch-u-deti-pocas-tehotenstva/

Související články

Testy pro klidné těhotenství

5.3.2015 00:01

Proč se během těžkých časů rodí méně chlapců

30.1.2015 00:01

Psychika způsobuje zdravotní potíže

21.7.2014 00:01

Riziko předčasného porodu lze foláty snížit až o 70%

1.7.2014 00:01

Rakovina jako výsledek nezpracovaného konfliktu

23.6.2014 00:01

Potraviny vhodné pro detoxikaci těžkých kovů

5.2.2013 00:01

Potraviny s protiplísňovým účinkem

11.10.2012 00:01

Pití alkoholu v těhotenství škodí dětem více, než se myslelo

24.8.2012 19:21

Rozštěp není důvodek k potratu ani k zoufalství

15.5.2012 00:01

Interupce z pohledu rodinných konstelací

10.5.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Líbí se plodu televizní seriál?

27.7.2011 00:00

Co může být překážkou těhotenství?

8.6.2011 00:00

Nevolnosti ranní v těhotenství: homeopatická pomoc

18.11.2010 00:00

Co když se mi narodí nedonošené dítě?

1.7.2010 00:00

Pět základních duševních potřeb dítěte

22.2.2010 00:00

Nová germánská medicína

21.1.2010 00:00

Káva a čaj mohou ohrozit nenarozené děti

20.2.2009 00:00

Blokovaný duševní konflikt

29.9.2008 00:00

Nezdravé jídlo ohrožuje i plodnost

8.8.2008 00:00

Detoxikace - SPECIÁL

28.3.2008 00:00

Přírodní prostředky s protiplísňovým, protikvasinkovým účinkem

2.11.2007 00:00

Candidoza, kvasinky, plísně, mykoza - SPECIÁL

22.10.2007 00:00

Smrtí nebo ochrnutím miminka skončí za rok pět až šest domácích porodů

19.10.2007 00:00

Odborníci: I malé množství alkoholu v těhotenství poškozuje plod

8.8.2007 00:00

Vliv alkoholu na vývoj plodu

14.5.2007 00:00

Tělesné změny v průběhu těhotenství

9.3.2007 00:00

Testy na Downův syndrom dětí

14.11.2006 00:00

Děti kuřaček jsou náchylnější k poruchám chování

1.9.2006 00:00

Pozor na Gingko biloba v těhotenství

14.6.2006 00:00

Downův syndrom - Orofaciální regulační terapie - ORT

5.6.2006 00:00

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

12.4.2006 00:00

Maminky, rozpohybujte svá bříška!

22.8.2005 00:00

Jak zvládat chování dítěte s Downovým syndromem

15.4.2005 00:00

Těhotné ženy by to neměly přehánět s úklidem

14.1.2005 00:00

Otcové předávají potomkům více než jen DNA

28.5.2004 00:00

Dostatek kyseliny listové je prevencí vrozených vad

27.5.2004 00:00

Strava bohatá na ryby údajně podporuje růst plodu

21.5.2004 00:00

Děti kuřáků jsou náchylnější k nemocem

27.4.2004 00:00

Jak být fit v těhotenství

18.12.2003 00:00

Miminka v děloze se smějí, pláčou a mrkají

23.9.2003 00:00

Zdravé rodičovství a klasická homeopatie

18.12.2002 00:00

Co nejíst během těhotenství

1.11.2002 00:00

Psychická deprivace dětí II- diagnostika a možnosti její nápravy

16.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

Opatření, která v těhotenství pomohou zabránit vzniku vrozených vývojových vad

18.1.2002 00:00

Testy prováděné na počátku těhotenství nejsou prý vždy přesné

24.10.2001 00:00

Co může být příčinou opakovaných potratů

17.10.2001 00:00

Aktivita rozvíjí dětský mozek

1.10.2001 00:00

Kouření v těhotenství ohrožuje zdraví dítěte

27.4.2001 00:00

Rozhovor: Ivana Königsmarková - Těhotenství není nemoc!

12.2.2001 00:00

Homeopatie v těhotenství

2.2.2001 00:00

Embryonální výchova

12.4.2000 00:00

Co dělat a nedělat v období těhotenství?

4.2.2000 00:00

Základní kritická životní období žen v souvislosti s výživou

3.2.2000 00:00

Co všechno se děje v průběhu těhotenství a co je nutné respektovat ve vztahu k výživě?

2.2.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *