Autoritativní rodiče

5.4.2004 00:00
Rodina a děti

Autoritativnost je při výchově dětí rizikovým faktorem. Projevuje se duševní nepružností, snahou dirigovat, nedostatkem tolerance. S výraznějším projevem tohoto povahového rysu se setkáváme častěji u mužů než u žen. Autoritativní osobnosti jsou lidé, kteří nepřipouštějí diskusi a svých názorů se až křečovitě drží, považují je za jedině správné. Od dětí vyžadují naprostou poslušnost, kterou si vynucují buď po dobrém

Dospívající dcera nebo syn jim začínají účinně protiargumentovat a rodič se uchyluje k sankcím a represivním opatřením, což situaci a vzájemné odcizování jenom zhorší. Značně autoritativní rodič svému dítěti zpravidla nedůvěřuje, popírá jeho osobnost a snaží se je ovládnout a podrobit.

Autoritativní rodič brání zvláště citovému rozvoji a zrání dítěte, jeho samostatnému rozhodování a vytváří v něm pasivitu nebo vyvolává vzdor, který pak láme z pozice silnějšího. K dítěti a často i blízkým dospělým bývá přezíravý, jejich názory neuznává, vše ví ?lépe?, rád poučuje a vůbec se neumí vcítit do druhého. Dítě ponižuje a popírá jeho individualitu.

Tam, kde chybí dostatek prostoru pro rozvoj dětské osobnosti, kde se dítěti nedůvěřuje, kde je ve všem neustále kontrolováno a přímo či nepřímo řízeno, je ohrožena jeho seberealizace a vzniká živná půda pro úzkostné reakce, úzkostné stavy nebo jiné nepřiměřené prožívání a chování.

Zdroj: Vymětal - Úzkost a strach u dětí, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

rodiče jsou dobří nebo špatní. Já kvůli těm svojím beru léky na...
meloun  |  11.9.2015 05:12

" K dítěti a často i blízkým dospělým bývá přezíravý, jejich...
milan  |  11.9.2015 07:32

se takoví autoritativní a demagogičtí rodiče také dočkají toho, že...
někdy  |  11.9.2015 18:48

se mi něco podobného ělo,tak vím jistě,že bych chtěla co nejdříve...
Kdyby  |  11.9.2015 19:05

si to neuvědomují, chybí jim zpětná vazba a nemyslí si, že dělají...
někdy  |  11.9.2015 19:10

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *