Autismus jako metabolická porucha a léčba dietou bez lepku a mléka

2.3.2006 00:00
Rodina a děti

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Zavádění diety s vyloučením lepku a mléka vychází z předpokladu, že autismus je metabolická porucha, podobná celiakii a fenylketonurii.

1. Úvod

Tento materiál vznikl v prosinci 2001 s následujícím cílem:

1. Co nejrychleji informovat rodiče autistických dětí o zahraničních zkušenostech z léčby autistických dětí pomocí diety s vyloučením lepku a mléka (gluten free and caseine free diet ? dále jen GFCF dieta).

2. Apelovat na odborníky. Rodiče autistických dětí potřebují vaší odbornou pomoc. Žádáme lékaře, dietology, farmakology, biochemiky a další odborníky, aby podpořili úsilí rodičů.

GFCF dieta se v léčbě autistických dětí v zahraničí používá již cca 8-10 let. Výsledky jsou nesmírně povzbuzující. Podle našich informací v ČR prozatím nikdo tuto léčbu nezkusil. Výjimkou je nám jediný známý případ ? již starší dítě (16 let) s mírným postižením. Tento chlapec drží dietu 5-tý měsíc s vynikajícím výsledkem.

Níže uvedené informace jsou shrnutím publikovaných odborných článků na Internetu. U všech je uveden přesný zdroj.

2. Jak GFCF dieta působí?

O tom, jak GFCF dieta účinkuje, pojednává mnoho odborných publikací. Informace jsou dostupné na Internetu např. na adresách http://www.gfcfdiet.com, http://advimoss.no/GFCF_results/html/why_ a na mnohých dalších.

Vychází se z předpokladu, že Autismus je metabolická porucha, podobná celiakii a fenylketonurii. Všechny tyto metabolické poruchy mají co do činění s nekompletním trávením proteinů. Fragmenty nekompletně trávených proteinů - peptidy - pronikají střevní stěnou do krve a poškozují CNS. Tělo se snaží zbavovat se těchto nekompletně trávených proteinů močí. Podle informací publikovaných na internetu, existují v současnosti tři odborné laboratoře na světě, které jsou schopny tyto peptidy ve vzorku moči identifikovat (USA, Anglie, Norsko).

Peptidy, které vznikají nekompletním trávením proteinů jsou podobné morfinu. Jedná se o tzv. gluteomorphine, který vzniká nekompletním trávením lepku (gluten) přítomného ve všech obilovinách a tzv.caseomorphine, jehož zdrojem jsou všechny mléčné výrobky.

Podle odborníků, pravděpodobně tyto dvě látky jsou odpovědny za poškození CNS u autistických osob. Výzkumu této problematiky se nejvíce věnují následující kliniky:

 • Dr. Karl Ludvig Reichelt (Rikshospitalet, Oslo),
 • Dr. (Sir) Paul Shattock (University of Sunderland) ? již kontaktován, nabídl nám svoji pomoc, je ochoten s odborníky v ČR spolupracovat, jeho publikaci Autism as a metabolic disorder máme k dispozici
 • Dr. Robert Cade (University of Florida).

  3. Jak rychle je GFCF dieta účinná?

  Zkušenosti ukazují, že účinky GFCF diety jsou okamžité u nejmladších dětí - do 2 let věku. Čím je dítě starší, tím se účinek diety projevuje menší intenzitou a pomaleji.

  Je to způsobené tím, že opoždění vývoje nemůže zmizet ihned, jakmile je odstraněna příčina, která ho způsobila. Dieta tedy nemůže okamžitě odejmout všechny škody, které gluteomorphine a caseomorphine způsobil. Její účinek spočívá v tom, že pokud CNS již není dále zaplavován těmito ?jedy?, dítě se může dále rozvíjet rychleji a souvisleji. Je to otázka spíše měsíců a let, než hodin a dní. Další příčinou je, že tělo potřebuje určitou dobu, aby hladina těchto škodlivých peptidů poklesla.

  GFCF dieta může působit v počátcích na dítě podobně, jako když osobě, která je zvyklá na pravidelné užívání morphinu, tuto látku najednou do těla nedodáte. Reakcí není rovnováha, ale naopak, zesílení příznaků, které signalizují, že tělo postrádá dávku, na kterou je zvyklé. Postupně se však uklidňuje a zvyká si na nepřítomnost těchto látek. Proto apelujeme na rodiče, nenechte se odradit případným počátečním zhoršením stavu, vytrvejte! Tělo vašeho dítěte potřebuje čas, aby se přizpůsobilo novým podmínkám.

  4. Jak výrazně může GFCF dieta pomoci?

  Podle zahraničních zkušeností tato dieta může úplně vyléčit dítě postižené autismem. Informace publikované na internetu hovoří o mnohých případech, kdy dítě diagnostikované autismem na základě odborných měřitelných testů chování, kognitivních schopností a dalších ukazatelů, bylo po užívání diety po opětovném testování označeno jako úplně vyléčené.

  Na internetu najdete mnohá svědectví rodičů a odborníků o úspěšností této metody. Jsou shromažďovány na adrese http://www.gfcfdiet.com/Sucessstories.htm.

  5. Co to znamená ? držet GFCF dietu?

  GFCF dieta je dieta, která zakazuje konzumovat všechny pokrmy obsahující gluten (lepek) a casein.

  Lepek se nachází ve všech obilovinách. Mezi zakázané potraviny patří pšenice, ječmen, žito, oves a všechny výrobky z těchto obilovin. Je to dieta, která je předepsaná při metabolické poruše, která se jmenuje celiakie. V České republice najdou rodiče užitečné rady o bezlepkové ditě v následujících publikacích:

  1) Alexandra Koukolová, Praktická bezlepková kuchařka, vydalo nakladatelství Pavla Momčilova
  2) MUDr.Pavel Kohout, Dieta Celiakie ? Bezlepková dieta a rady lékaře, vydalo nakladatelství Pavla Momčilova
  3) Diety při onemocnění celiakií ? Recepty, rady lékaře, vydalo v edici Diety pro nejčastější chorobyVydavatelství anakladatelství Sdružení MAC s.r.o.

  Je nesmírně důležité, číst vždy na všech potravinách jejich složení.

  Lepek obsahují často i výrobky, o kterých byste to vůbec nepředpokládali a to v různé podobě. Může to být např. ve formě sladu, maltodextrinu, a to např. kukuřičné lupínky, některé kečupy, párky, salámy, paštiky a podobně.

  Pšeničnou mouku nahrazujeme při bezlepkové dietě např. moukou pohankovou, amaranthovou, rýžovou nebo kukuřičnou. Pozor, kulinářšké výrobky z této mouky ?nelepí?, je zapotřebí do těsta přidat více vajec, než je uvedeno v receptech s pšeničnou moukou.

  Omáčky můžeme zahušťovat taky kukuřičným nebo bramborovým škrobem.

  Casein se nachází v mléce všech savců ? a ve všech výrobcích z nich vyrobených.

  GFCF dieta znamená vyloučení živočišného mléka v jakékoliv podobě.
  Zakázané je mléko, máslo, tvaroh, sýry, syrovátka ?
  Deriváty mléka často obsahují další výrobky jako např. vysokoenergetické produktý s označením že obsahují proteiny, (bývají to většinou mléčné proteiny), sójové sýry, rostlinná másla, konzervy tuňáku, čokolády, pečivo, dorty, koláče, některý chléb ?

  V ČR lze potraviny pro bezlepkovou dietu nakoupit např. v prodejnách zdravé výživy, dále v prodejní síti LS Zetis Zdravá výživa (adresář prodejen najdete v publikaci č.2.a na našich internetových stránkách.) Bohatší sortiment naleznete v prodejně Bezlepka (poliklinika Modřany, ul.Soukalova, Praha 4).

  V těchto prodejnách lze zakoupit bezlepkový chléb, pečivo, buchty, koláče, těstoviny, musli, corny, mouku, paštiky, uzenářské výrobky, případně nechat si je poslat na dobírku.

  Mléko v jídelníčku lze nahradit na našem trhu práškovým instantním ?mlékem? sojovým, kokosovým, rýžovým, pohankovým (pozor, některé děti jsou alergické i na sojové výrobky). Vápník lze dětem doplňovat ve formě tablet ? Vitacalcin ?Slovakofarma.

  Máslo nahradíme rostlinnými margaríny. Pozor, i rostlinné tuky jako např. Rama obsahuji mléko v některé ze svých podob. Na obalu neuvádí obsah mléka rostlinné máslo Adela a margarín Linco.

  Jak přísná musí být GFCF dieta?

  Na tuto otázku prozatím není jednoznačná odpověď. Někteří rodiče uvádí, že i malý prohřešek v dietě zapříčinil u jejich dítěte fatální důsledky, z kterých se dítě vzpamatovávalo několik měsíců. Jiní rodiče uvádí, že po letech přísné diety snáší jejich syn příležitostné dietní chyby bez větších problémů.

  Jaké další léky a potravinové doplňky dětem dávat?

  V odborných statích publikovaných na internetu se stále častěji objevují názory a svědectví, které doporučují současně s GFCF dietou bojovat taky proti kvasinkám ? candida. Mnohé autistické děti užívají současně antifungicidní preparát Nystatin (v CR mozno nahradit Kaprylovou kyselinou - pozn. redakce).

  Někteří lékaři doplňují dietu vitamíny a dalšími enzymy, které pomáhají správnému štěpení proteinů. Bývá to Pepsin, dále Betine Hydrochloride (součást Trávicích enzymů - pozn. redakce), Tri metyl Hydrochloride, Bromelain, L- Glutamine, lék Creaon a další.

  6. Závěr
  (překlad posllední kapitoly publikace Autism as a Metabolic Disorder, Paul Shattock and Dawn Savey, Autism Research Unit, University of Sunderland, UK)

  Teorie nadměrného obsahu opioidů poskytuje intelektuálně uspokojivé vysvětlení mnohých symptomů autismu. Následky tohoto metabolického rozvratu jsou kompatibilní s genetickými, epidemiologickými, anatomickými, imunologickými, psychologickými a behaviorálními fenomény spojenými s tímto syndromem. Důkazy získané z analytického rozboru moči lidí trpících autismem poskytují podpůrné důkazy, které podporují tuto hypotézu.

  Akceptace této hypotézy, společně s intervencí ve formě speciálního vzdělávání nejde proti sobě. Vzájemně se doplňují. Když použijeme příklad auta: odstranění opioidních peptidů je analogické odbrždění auta. Vhodné speciální vzdělávání je benzín do motoru. Oboje je důležité, aby se auto mohlo dát do pohybu.

  Prozatím je k dispozici málo výzkumných výsledků v této oblasti a tak medicínska ortodoxie toto vysvětlení prozatím neakceptuje. Rodiče autistických dětí však vyvíjejí iniciativu, aby byla tato myšlenka více rozšířena a aby byl podpořen výzkum v této oblasti, který by vedl k zefektivnění této léčby.

  Zdroj: www.cfge.cz a www.dobromysl.cz/diagnozy/autismus.htm
 • Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Gabi, to je velice přínosný příspěvek a všichni kdo mají, nejen...
  Patra  |  15.7.2011 08:26

  Když tu na různých diskuzích omílám, že je vždycky důležité...
  Mary  |  15.7.2011 12:39

  zdravim vsechny, chtela jsem se preptat jak je o nase deti postarano ve...
  gabi77  |  29.7.2011 21:34

  Ahoj, někde jsem četla případ amerického autisty co měl zánět ucha a...
  Ahoj  |  14.2.2014 17:38

  Kdo se zajímá o GAPS dietu, posudek jsme sepsali na zdravém blogu ZDE--...
  Monika  |  5.9.2017 12:05

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *